Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/04/1008704/hungarianrealnews.com/public_html/infusions/rss_parser_panel/feeds.php on line 22 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/04/1008704/hungarianrealnews.com/public_html/infusions/rss_parser_panel/feeds.php on line 87 Hungarian Real News
Navigci
· Fõoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategrik
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szõkenõs

Fontos hrek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erõbõl

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendõ!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdõráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az elsõ szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll elõttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hrek oldalra...

RSS
Hrek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberis??g val??di bib...
- Szavaz??s GERM?NUL, RASS...
- Ir??ni reng??s...
- M??retek az oce??n alatt...

Posta Imre
- Vil??goss??g az el??t??rb...
- BEZ?RT A BAZ?R - IDE M?...
- Soros azokat is elhozn??,...
- Ali Baba ??s a 40 rabbi...
- Sv??jc Eur??pa pusztul??s...

Tempo Hírek
- 782.) Vlaszts 2022?...
- 781.) Nem kell vrnunk a ...
- 780.) Utols trgyals...
- 797.) Utols rs...
- Figyelem! Figyelem!...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Összes hír erről az oldalról : Hunszkíta Rádió

  Összes hír erről az oldalról : Puzdra

  Összes hír erről az oldalról : PJP Egyesület
2018. Szeptember 21, 02:49:0
A betiltott EGYETEMES EMBERI TUD?S - J??sdi Kiss Imre: HATODIK PECS?T c?m?? k??nyve

A betiltott EGYETEMES EMBERI TUD?S


A Hatodik Pecs??t c?m?? k??nyvb??l el??d t??rulhat az a k??zzel foghat??, m??ig eltitkolt val??s??g amelyet a mindennapokban egy hatalmas, t??bb ??vezredes fal rejt el el??led.
A f??ldi ??let fennmarad??sa ??s min??s??ge els??sorban A TUD?S ??jra el??r??s??n m??lik.

A vil??gt??rt??nelem keskeny szelete a magyar kult??r??nak
Europa n??vad??ja vagyunk

Embereml??kezet ??ta nem ismerhet??en, eddig sehol nem l??tott, nem hallott m??don mutatom be a mai mindennapjainkat alapjaiban ??jra ?r??, betiltott EGYETEMES EMBERI TUD?ST. A vil??g 6.000 ??ve minden ??ron, v??r??ldozatok milli??inak ??r??n ??rz??tt Tud??s??t.

C??lom, hogy az rismert t??rt??nelemnekr1; nevezett korunkban a h??tk??znapi ??let el??l elcsalt, ??ltalam ??jra megtal??lt ??s felsz?nre hozott TUD?S t??bb ezer ??v keserves but?t?? program eltelte ut??n, az elv??rt paradigmav??lt??s alapfelt??telek??nt ??j ??letre keljen, meger??s??dj??n ??s az emberis??ggel egy??tt fennmaradjon.

Az ??t??p?tett vil??g t??rk??p??t, ok??t, c??lj??t, k??zzel foghat?? bizony?t??kait egy??rtelm?? ??sszef??gg??seiben mutatom ezer ??s ezer sz??mra mindenhol, b??rhol ??lj a vil??gban.
C??lom, hogy az ember megoszt??s n??lk??l ??rt??en ??jra ??nmag??ra, a vele azonos l??tre n??zhessen.
C??lom, hogy a mai ember sz??m??ra is ??rthet??ek legyenek a mi??rtek, a mindennapok, a F??ld??nk, a t??j amiben ??l??nk ??s az ??vezredek ut??n ??jra ??rtelmet nyer?? - ?gy ma is k??z??s alapot teremteni k??pes - magyar nyelv??nk amelyet ??si ??r??ks??g??nkk??nt besz??l??nk.
Konkr??tan megv??laszol??sra ker??ljenek azok a gyermekkort??l m??ig csendben magunkban ??rz??tt, elhallgatott okos k??rd??sek, amelyek meghat??roz??an befoly??solj??k az ??nk??p??nket.
Helyre teszik a vil??gr??l, a dogm??kr??l, a m??trixr??l, az ??llamis??gr??l, hitr??l, szeretetr??l, anyagr??l, energi??r??l, erk??lcsr??l, alkotott rkonkr??tr1; elk??pzel??seinket. Megv??ltoztathatj??k a j??v??k??p??nket, a napi cselekv??k??pess??g??nket, a k??z??rzet??nket, eg??szs??g??nket, ??s egzisztenci??lis helyzet??nket. ?seink ??rt?? ut??daik??nt pontosan, f??lrebesz??l??s n??lk??l tudhat?? kik vagyunk, mi felett rendelkezhet??nk nap mint nap lelkileg, erk??lcsileg, energia??gyileg ??s anyagilag egyar??nt ha tudunk r??la.
A TUD?S mindannyiunkat haza h?v.

K??rlek k??sz??lj az ??tra mert lerombolok minden dogm??t.
B??rmiben hiszel l??pj egy m??g nagyobbat, ismerd meg azt a mindeddig l??thatatlann?? tett egyszer??, zseni??lis val??s??got amely magyar ??seink ??ltal emberi jussunk.

Amit m??ig a F??ld??nk, a term??szet, a napf??ny, ??p?tett hegyeink, vizeink, met??n ??s sz??ndioxid g??zaink, az eg??sz vil??gon ??t??p?tett t??jaink ??s a magyar nyelv??nk ??riztek meg nek??nk.

Az ezer ??vek ??ta elfedett sz?ntiszta val??s??g ??jb??li l??tv??nya ??s tudata t??bb mint sokkol?? a megnyomor?tott, ??letellenes ir??nyokba terelt gondolkod??s - azaz annak a rhat??rozottr1; ??nk??pnek a sz??m??ra akinek ma m??r a Napot is eladhatj??k.

A v??res hazugs??gok ??vezredeinek mocsar??ba s??llyed?? l??ny??nk ??jra r??eszm??lhet ??nmag??ra.
Arra, hogy a rejt??lyek kulcsa egy neki kre??lt k??nyelmesnek t??n?? hamis isten, ??llam ??s val??s??gk??p, illetve a legelk??peszt??bb hitvil??gok fel??p?t??se helyett konkr??tan a szeme el??tt, a l??ba alatt, a keze ??gy??ben hever.
A betiltott TUD?S, ?gy a j??zan ??sz, - az ??let minden ter??let??n szisztematikusan vet?tett hatalmi holok??ppel, m??trixal, keser??des ill??zi?? magyar??zatokkal lehetetlenn?? tett - meg??rt??s, a val??s??gra tiszt??n r??l??t??s k??pess??ge mindannyiunk??. Elv??laszthatjuk magunkat t??le, de nem ??rdemes. K??rdezlek: n??zz k??r??l... Volt el??g id??nk. J?? vil??got ??p?tett??nk?
Az ??letad?? vizet sem ismerhetj??k val??j??ban. Ha ismern??nk, ??jb??l jogot nyern??nk a val??s??ggal val?? harmonikus egy??tt??l??shez, az emberhez m??lt?? min??s??g?? ??lethez.
A k??rdez?? az a v??gtelen b??lcs ember aki felm??rte, hogy k??rdezni kell.

A val??di konkr??t TUD?S ??jra kalibr??l benn??nket, ??jra ind?tja agyunk csod??latos sz??m?t??g??p??t. Magyar nyelv??nket, szavainkat nem istenek ??lmodt??k meg, nem f??ld??nk?v??liek var??zsolt??k, hanem a legmagasabb szint?? ??si, gyakorlati emberi tud??st az ??let ismeret??t, tisztelet??t, a teremt??ssel egy??ttm??k??d??st hordozz??k bet??r??l bet??re. Megmutatj??k hogyan n??zhet??nk gy??keresen m??sk??nt a term??szetre, a F??ldre, az energi??ra, a rezonanci??ra, az anyagra, az ??l??re, minden l??tez??re, ??nmagunkra, egym??sra, ??seinkre, az ??rz??kszerveinkre, mint amely hazugs??g??radatba az ??vezredek alatt beleszoktattak benn??nket.

A mindezekhez f??z??d?? kapcsolatunk ??rz??, gondolkod??, ??rtelmes, azonnali kiigaz?t??sa els??k??nt ??nmagunkban, ez a val??di paradigma v??lt??s.
A TUD?S mindezt a gyakorlatban ??rteni minden ad??d?? ??sszef??gg??s??ben.

A Hatodik Pecs??t c. k??nyvben a m??ig eltitkolt TUD?S ??jra felfedez??s??nek vil??gm??ret?? dics??s??g??t k?v??nom els??k??nt megosztani veled akivel egy sorsford?t?? korban ??lek.
A r??l??t??soddal val?? k??zrem??k??d??sedet v??rja az ??let.
Te is a Tud??s ??rz??je, profit??l??ja lehetsz.
Megismerheted a vil??g t??rt??n??seinek, ?gy mai napjaid min??s??g??nek minden k??pzeletet fel??lm??l?? eredend?? val??s ok??t.

?seink ??ltal ??t??p?tett F??ld??nk mindent b??s??ggel biztos?t sz??munkra.
B??rmi m??s szemf??ny veszt?? hazugs??g.
Ehhez az orrunk el??tt folyamatosan kiszivatty??zott b??s??ghez nem a rokkan??sig er??ltetett napi rabszolgamunka ??s k??zpontos?tott rtanul??sr1; vezet. Aki ezt ??ll?tja, az a but?t??sunkb??l, a becsap??sunkb??l ??l.

Ma mindenkinek van v??lem??nye, de senkit nem ??rdekel a m??sik?? hiszen a val??s k??z??s alapok, A TUD?S n??lk??l minden csup??n megoszt??s ??s fut??homokra ??p??l?? m??l?? egy??ni tapogat??z??s.

A k??nyv a j??l feltett k??rd??seimre kapott v??laszokr??l sz??l.
A k??l??nb??z??, ma m??g tetszet??snek t??n?? satny?t?? programok helyett a gyermekeinket ??jra gondolkodni tan?thatom, tan?thatjuk, tan?thatod, hogy a val??s??got m??r ma gyakorlati ??rtelemk??nt b??s??gben ??lhess??k meg ??s haszn??ra legyenek minden l??tez??nek.

A TUD?S nem lehet hit k??rd??se, nem vall??s, nem ideol??gia, nem ezoterikus ??rdekess??g vagy scifi tal??lgat??s tov??bb?? nem medit??ci??s technika.
A k??nyvben le?rt betiltott TUD?ST m??ra a vil??gon csup??n p??ran bitorolj??k ??s 6.000 ??ve ellen??nk haszn??lj??k.

A TUD?S az Ember ??si kult??r ??s gazdas??gi vagyona, az egyetlen eszk??z a val??s j??l??thez, a fennmarad??shoz, a XXI. sz??zad ??s az elk??vetkez?? id??k t??l??l??s??hez.
A TUD?S a l??tez?? elemek felfog??sa, valamint ezek egym??sra hat??s??nak ??rt??kel??se.
A TUD?S egyed??li nyelve a b??s??g, az eg??szs??g, a l??thez val?? mag??t??l ??rtet??d?? s??rtetlen term??szet jog r11; a rVANr1; joga.

A magyar nyelv a term??szet, AZ EGYETEMES EMBERI TUD?S nyelve.
Seg?ts??g??vel a l??t, a napi ??let meg??rthet??, bet??r??l bet??re oks??g??ban levezethet??.
Megannyi f??jdalmas ??vezred ut??n ma v??gre mindez ??jra visszaker??lhet jogos birtokunkba.
Haszn??ljuk.


"A k??zt??sras??g
fogalm??nak els?? megjelen??s??t a G??r??g Birodalom t??rsadalmi m??k??d??s??nek ??ll?tja be a meg??lhet??si tudom??ny. A jegyzett t??rt??nelem kezdet??t a dokumentumok elt??ntet??s??nek ideje jelzi. Ezek hi??ny??ban a gyakorolt hat??suk alapj??n tudom meghat??rozni a val??s??got.

MINDEN IR?NYB?L K?R?LVESZ BENN?NKET EGY OLYAN VIL?G AMINEK AZ ELEMEI, ALKOT?I ?SEINK ?LTAL ?VMILLI?KIG K?ZHASZN?LATBAN VOLTAK.
BESZ?LT NYELV?NK TARTALMAZZA A HASZN?LATI UTAS?T?ST.
EZ A VIL?G MAGA A BETILTOTT EGYETEMES EMBERI TUD?S, amely ma ennek a tud??snak a bitorl??it juttatja kiz??r??lagos gazdas??gi el??ny??kh??z ??s az emberis??g feletti diktat??rikus uralomhoz.

Ha l??pata nyomokat l??tok valahol de lovat nem, akkor is logikusnak tetszik, hogy egy l?? j??rt ott r??gebben.
A k??z minimum kett?? dologgal hat??rolt ter??let. Lehet fogalmi ter??let is, de kett?? dolog hat??rolja mindenk??ppen.
A ragokt??l ??s k??pz??kt??l fosztott g??r??g szavak legt??bbje magyar eredet??.
A Taigetosz k??t v??g??t??l megszabadulva Hargita nev??t adja.
A g??r??g nyelv alapszavai ilyenek, teh??t fejl??d??s??k elej??n kapt??k a magyar alapot.
C??lom t??bbek k??z??tt azt is meg??rtetni, hogy a magyar alap nyelvi bizony?t??ka egy??ttal azt is bizony?tja, hogy a g??r??g t??rsadalmi m??k??d??s is magyar.

A tudom??ny m??r od??ig s??llyedt, hogy J??sd nev??nek eredet??t egy J??sdi nev?? emberhez k??ti.

A dolgok val??s??gos ??p??l??s??t k??veti a magyar szavak bet??nk??nti fel??p??l??se (az ??raszt??s ok??n keletkezik az ??r-ok, Gea al?? ??p?tett ??t az al??-g??t/alag??t, a v??rakoz??sra alkalmas hely a v??r-os, a l??bon ??ll?? f??z?? ed??ny a l??b-as... - A k??nyv "T??bla" fejezete "a vil??gsz??t??r" konkr??t magyar??zatot ad a bet??k tartalm??ra).

Kerestem a g??r??g m??velts??gben a k??z/t??rs/as/??g alapjait. M??r a k??z??ss??g is nagyon ??sszetett fogalom ami kiz??rja, hogy alapk??nt kezelhessem.

A puzdra cs??, a tarsoly lemez, ??s az egy vonalba ??p?tett hegyek magyar vonatkoz??sa a k??zt??rsas??got alapozza meg csak magyarul ??rtelmezhet??en.
A t??rsalg??s m??ra v??lt ??nc??l?? id??t??lt??ss??. A nagy t??rt??nelemben a t??rsadalmi m??k??d??s, a k??zigazgat??s eszk??ze volt. A t??rsadalmat a t??rsalg??st??l, az eredeti feladat??t??l megfosztani sz??nd??koz?? hatalmi t??rekv??s napjainkban is g??zer??vel dolgozik a k??zt??rsas??g val??di ??rtelm??nek elt??ntet??s??n (2012 a k??zt??rsas??g fogalm??nak teljes elt??ntet??se).

A m??k??dtet??s eszk??zei, a helynevek kifejezte feladat ??s sz??mtalan ebb??l k??vetkez?? kifejl??d??s most is itt van k??r??l??tt??nk. Eredeti val??s??gos feladatuk h?j??n ezek egyr??szt kil??gnak a sorb??l, m??sr??szt pedig az ??rtelm??k torz?t??s??val foglalkoz??k megjel??lik ??nmagukat.

A REND keresztjei (az ??tsz??li k??keresztek, azaz a rendfenntart?? Bulcsu keresztjei - m??ra b??cs??j??r?? keresztekk?? degrad??lva) egy??rtelm??en megmutatj??k a k??zigazgat??s hat??rvonalait ??s a h?rek ??ramoltat??s??nak m??dj??t. A katolikus kereszt??nys??g er??nek erej??vel hazudtolja meg ezt a t??nyt.
A rBulcsu j??r?? helyekr1; ebben a megvil??g?t??sban eg??sz m??s ??rtelmet kapnak.

Mi??rt nem tudhat a Magyar Nemzet a saj??t t??rt??nelm??r??l?
Mi??rt nem tudhat 7 milli??rd ember ??nmag??r??l, a l??t felt??teleit kiapadhatatlanul biztos?t?? val??s??gr??l?
Kik, mikor, ??s mi??rt t??ntetik el ennek a m??k??d??snek azaz kult??r??nknak a nyomait?
Ok n??lk??l nem nevezett el semmit az ember.
A besz??lt nyelvbe ??ltetett ??si k??dok degener??l??sa folyamatos napjainkban is.
Mi??rt a g??r??g??k k??z t??rsalognak, ha nem is tudj??k mi az? Mi??rt fontos a Magyar Nemzetet minden ??ron megfosztani a saj??t tud??s??t??l, a val??di kultur ??r??ks??g??t??l.
Mi alkot-m??nyoljuk a k??zben t??rsalg??st. Alkotunk vil??got megker??l?? hegysort, ezen t??rsalgunk, ??s m??gis a g??r??g alkot-m??nyoz k??z-t??rsas??got.

Ekkora torz?t??snak oka van.
Nemzet??nk ez id?? szerint a BAR ??s B?R g??zok fejleszt??s??nek feladat??n m??r t??l van. Mez??/PO/TA/M/IA fotoszint??zis??n dolgozunk, a MAG/IA/?R-aszt??st szervezz??k ??ppen.
A k??z??k tarsolyg??sba bevon??sa l??talapja a MAG/IA/?R-nak, hiszen a v?z rERr1;-ek szab??lyoz??sa n??lk??l a F??ldreng??sek sem szab??lyozhat??ak. A v?zERek nem k??vetnek semmilyen politikai akaratot, nem tisztelnek ??llamhat??rt, mint ahogy a felsz?nre t??r?? g??zok sem.

Az ??llamok alak?t??sa vesz??lyezteti a F??ld biol??giai egys??g??t.

A BAR ??s B?R g??zok, az ENE/ER/G/IA az ISTERen/ISTENen, v?zEReken kereszt??l a MAG/DOLINA v?znyel?? rendszeren ??tfoly?? v?zb??l k??pz??dnek.
A barb??r ??s a pog??ny ??ket megillet?? val??di fogalma m??ig kiz??r??lag a Hatodik Pecs??t c. k??nyvben tiszt??zott.
Ennek oka, hogy a tud??st 6.000 ??ve bitorl?? nemzet ?gy p??nzt tud szedni az??rt az energi????rt, amit ?seink Magia-??r tud??s??nak ok??n ma is Magyar-nak ??s energi??nak nevez??nk.

A k??z szervezi a dolin??k, POcsoj??k G?NYol??s??t, ez??rt POG?NYok.
Mint ahogyan a ROv??s BOTos ember ROBOT-os lett, ??gy lett a PO G?NYol??ja POG?NY.
?tfog?? k??pet tudok rajzolni ?seim vil??g??r??l, ezzel egy??tt mai vil??gunkr??l, ha az alapfogalmakat a t??nyleges tartalmak mell?? rendelem.
A k??z, t??rsalg??ssal jut az inform??ci??hoz. A robot a munkav??gz??ssel kapcsolatos fogalom. A k??z??k t??rsalg??sa az elv??gzend?? munk??r??l sz??l.

A k??zt??rsas??g ??rtelme nem ??ll meg egy orsz??g hat??r??n bel??l.

A MAG/IA/?R-aszt??sa az IstER-eken kereszt??l, azaz a hidrog??nre, ??s oxig??nre iszthat??/oszthat?? vizeken kereszt??l t??rt??nik. T??rkmenIST?R, Afg??nyIST?R a dolin??k (v?znyel??k) helyei, m?g g??zaik a G?ZAI ??vezetben j??nnek fel.

A rendszer ??llamokra szaggat??sa ellent mond a F??ld biol??giai ??rdek??nek.
A v?z nem kezelhet?? elemk??nt. Alkot?? kett?? g??z??nak k??l??n k??l??n van szerepe a bioszf??r??ban.

A k??zt??rsas??g val??di ??rtelm??nek k??ztudatba helyez??se indokolatlann?? teszi az energia gazd??lkod??s minden anyagi vonatkoz??s??t. Nem lehet p??nzt szedni az energi????rt. Energiahi??ny nem l??tezik.

A but?t??s ??rdek??ben a 6.000 ??ves zsid?? alapokon m??k??d?? kereszt??ny egyh??z megszerzi az oktat??s f??l??tti hatalmat, ami az emberis??g ment??lhigi??n??s ??llapota elleni b??ncselekm??ny.
A feln??tt koroszt??lyt pedig gazdas??gi neh??zs??gekkel terheli, hogy ne legyen m??dja ??tgondolni, f??lfogni saj??t szerep??t ??s tulajdon??t.
A szavaink vesz??lyes tud??st hordoznak ez??rt a TUD?S puszt?t?? diktat??rikus ??llamalap?t??st k??vet?? KABAR nemzetirt??s ezredik ??vfordul??j??n egy ellens??ges csoport t??rli Nemzet??nk meghat??roz??s??b??l a K?ZT?RSAS?G fogalm??t."

A Magyar Nemzeti Hivatal a Magyar K??zt??rsas??g ??rdek??ben j??r el.

A Betiltott Egyetemes Emberi Tud??st tartalmaz?? Hatodik Pecs??t c?m?? k??nyv megszerezhet?? itt a honlapon, a jobb oldalon mozg?? k??nyvre kattint??ssal.

2018. Június 01, 13:06:3
Az emberis??g val??di bibli??ja A TUD?S

A TUD?S maga, ?gy a Hatodik pecs??t c. k??nyv a magyarok ??s az emberis??g val??di bibli??ja.

?GY JUTHATSZ INGYEN ?RAMHOZ V?ZHEZ ?S G?ZHOZ MA MAGYARORSZ?GON
MOST EL?SZ?R IG?NYELHETED A NEMZETI VAGYON R?D ES? R?SZ?T!
Mennyi a nemzeti vagyon egy f??re es?? r??sze, miben testes??l meg ez ma pontosan ??s mit kell ??rte tenni? Ne higgy??k, hogy m??r mindent elloptak, ez csak a mindenkori politikai mese r??sze! Mi magyar emberek ma forintban kifejezve is a vil??g leggazdagabb emberei vagyunk!

K??zzel foghat?? bizony?t??kok ??s konkr??tumok minderre J??sdi Kiss Imre Hatodik Pecs??t c. k??nyv??ben.
A nemzeti vagyon egy f??re es?? r??sz??nek ig??nyl??je lehet minden magyar ember.
2018. Február 23, 14:18:3
Szavaz??s GERM?NUL, RASSZIST?N!2017. November 15, 09:11:4
Ir??ni reng??s

Sz??veg ide....!Sz??veg ide....!

2017. Szeptember 07, 15:18:3
M??retek az oce??n alatt

Primit?v eleink alkot??sa fennt. ?szaki, D??li-sarkot ??sszek??t?? falm??retekre figyeljetek!
Csernobili dili buli m??retek?
Mekkora mun a fal, mekkora mun-ka a szarkof??g? Ki a primit?v?


  Összes hír erről az oldalról : Posta Imre
ep 2. 5. 20, . 08:06
Vil??goss??g az el??t??rben a pokol.ep 2. 5. 20, . 21:28
BEZ?RT A BAZ?R - IDE M?R SENKI NE IRJON BE ?J HOZZ?SZ?L?ST

Tisztelt h??lgyeim ??s uraim, bar??taink ??s ellens??geink, kicsik ??s nagyok, nagypap??k ??s nagymam??k, kismam??k meg nagyfi??k ??s macs??k ??s szeretetrezg??k, valamint h?v??k ??s hitetlenek, civilek ??s szolg??latosok, sz??kszem??ek ??s csavart pajesz??ak, oktondiak ??s okosok, no meg okoskod??k ??s bugyut??k persze a mindentud??k ??s mit sem ??rt??k is...
Ezennel hivatalosan bejelentem, hogy megint el??rkezt??nk egy naphoz amikor az itt l??that?? oldal befejezi t??nyked??s??t... helyette - jogfolytonosan a http://postaimre.magyarnemzetikormany.com veszi ??t a staf??ta botot.
Miut??n ez a webc?m m??r be van j??ratva, holnap est??t??l ??tir??ny?tom az el??bb ?rt c?mre Ez az oldal pedig harmadikk??nt beker??l az eddigi Arch?v weboldalak mell??.

A m??r ...


megtette eddigi k??teless??g??t, de miut??n m??g nem fejezte be a dolg??t ?gy folytat??lagosan az ??j weboldalon megtal??lhat?? lesz.
Ameddig vil??g a vil??g - esetleg nem eg??szen addig.

Ha h??tf?? akkor ... de ezt m??r ?rtam.ep 2. 5. 20, . 21:37
Soros azokat is elhozn??, akik m??g el sem indultak

?vekkel ezel??tt, m??r 2010-ben l??trej??tt az a Soros Gy??rggyel ??sszef??gg??sbe hozhat?? honlap, amely az Eur??p??ba tart?? migr??nsoknak ad tan??csokat, mik??nt juthatnak el a kontinens egyes orsz??gaiba.

ep 2. 5. 20, . 11:50
Ali Baba ??s a 40 rabbi

Ez az az ?r??s, aminek nem kellene megsz??letni, de l??ten-nyomon utamban ??llt, ?gy kipender?tem, ne maradjon a sz??l??csatorn??ban. F??jjon m??snak is a fail, avagy n??ci-faj ??jkori t??rt??nete, mely a r??gi korokat id??zi, amikor m??g k??r??k voltak, hol most ??kr??k elletve lettek. Akkor belev??gok, h??tha megj??n a kedvem is, ahhoz, amit most ink??bb a k??ny szer??b??l teszek.

ep 2. 5. 20, . 10:01
Sv??jc Eur??pa pusztul??s??ra k??sz??l - bevetik a hadsereget is

Posta Imre m??r 2009-ben megmondta- az i??ta-, hogy j??n a "valami", oszt nem j??tt. A sv??jci titkosszolg??latnak szem??lyesen juttattuk el a "forgat??k??nyvet", de se egy sv??jci bicsk??t, se egy sv??jci sapk??t, de ..., na mindegy is!Landnahme Israels in Ungarn - Von Csaba Kenessey, 20.06.2009. Link Sv??jc az elm??lt napokban hadgyakorlaton modellezte az etnikai ??s p??nz??gyi fesz??lts??gek nyom??n felbomlott eur??pai rendet. A washingtoni strat??g??k m??r p??r ??ve figyelmeztettek a demogr??fiai ??sszeroppan??sra ??s a muszlim bev??ndorl??k kih?v??s??ra Eur??p??ban.


  Összes hír erről az oldalról : Tempo Hírek
2021. Február 28, 22:56:4
782.) Vlaszts 2022?

Kedves honfitrsaink!
Gyertek velnk, valstsuk meg egytt az j vilgot, az aranykort. Mind a 106 vlasztkerletben indtunk jelöltet, melyre vrjuk a rtermett, a hzrt s a szabadsgrt tenni kpes karizmatikus jelölteket. A női jelölteket előnyben rszestjk, mert a magyar anyk mr nem egyszer mentettk meg a hazt.

A kpviselőjelöltek mell koordintorokat is keresnk, akik ltrehozzk az alapszervezeteket, azt a cselekvőkpes csapatot, akik gond nlkl össze tudjk gyűjteni a szksges ajnli alrsokat, valamint a tagdjakat s adomnyokat, amiből finanszrozni tudjk a kampny költsgeit. Azok jelentkezst vrjuk, akik szeretnk bevezetni a felttel nlkli havi alapjövedelmet, visszalltani a valdi llamformt, a kirlysgot, megvalstva egy olyan politika s korrupcimentes llamot ahol a szegnysg azonnal felszmolsra kerl, s az egszsges letmd s az emberek boldogsga kerl előtrbe.

A munka ne knyszer legyen, hanem egy minősgi olyan elfoglaltsg, ami jl meg lesz fizetve, mert a meglhets az alapjövedelemből lesz biztostva.
Haznk erőforrsai: vz, termőföld, gőz, svnyi kincsek bőven elegendőek a jlti llam megvalstshoz. A magyar tuds pedig kiteljesti a gazdasgot, az oktatst, a kultrt. gy megvalsulhat a 8 ra munka, 8 ra pihens, 8 szrakozs, de a 8 ra munka csak egy hten hromszor.

Ezzel a programmal a cignysg integrcija is teljes mrtkben megvalsul.

A fenti program megvalstsa csak az akaraton mlik. Ha valakinek ktsge merl fel az ilyen fok vltozs elrhetősgvel kapcsolatban, az forduljon hozznk, mert mindent bizonytani tudunk, hogy elrhetőek a fenti clok.

Ehhez foghat program mg soha nem kerlt meghirdetsre, jllehet mr korbban is meg kellett volna valsulnia, de az emberek hite ehhez nem volt elg.

A jelenlegi llamformval ez nem valsthat meg, mert ugyan azzal a gondolkodsmddal, amivel a problmt ltrehoztk, nem lehet vltozst elrni. Ide gyökeres vltozs kell, visszanylva az alapokig, visszatrve a teremtőhöz, a Szent Koronhoz, azaz a klyhhoz.

A bősg kosarbl mindenki egyarnt vehet, de csak egy bizonyos mrtkig, a mltsgteljes letvitelhez szksges hatrig alanyi jogon. Ha valaki ennl többet akar, akkor annak dolgozni, alkotni kell.

Hamarosan közztesszk a koordintorok nevt s elrhetősgt, addig is keressetek a 70/6000-134-es s a 70/371-0005-ös telefonszmon, vagy kldjetek e-mailt rövid önletrajzot mellkelve.

Istenrt, a hazrt s a szabadsgrt

Testvrisg, egyenlősg

Hamarosan zszlt bontunk.

Nyergelj, fordulj!

Borbly Jzsef
kormnyz
TEMPO Prt elnöke

2020. November 30, 11:15:4
781.) Nem kell vrnunk a brsszeli döntsre

A devizahitellel slytott emberek nagy remnyeket fűznek a 2019. december 20-n a Győri tlőtbla ltal benyjtott C-932/19 gy tlethez. Viszont a hazai jogszablyok alkalmazsval mr most kedvezőbb tlet harcolhat ki, mint ami a brsszeli döntstől vrhat.

2020. november 27-n Borbly Jzsef a TEMPO Prt kpviseletben megnyerte a pert, mely tletben mondta ki visszamenőlegesen a deviza-kölcsönszerződs teljes rvnytelensgt. Ez alapjn mr csak azt kell vizsglni, hogy forintban több pnzt adott-e a hitelfelvevő a banknak, mint amennyit kapott a hitel felvtelekor. Ha igen, akkor a knönbözet visszajr.

Ehhez nem kell vizsglnia az Eurpai Brsgnak, hogy milyen rfolyamokon vltogattk a devizkat. Elegendő tny, hogy a bank a devizarfolyam-vltozsbl eredő összes kockzatot a hitelfelvevőre terhelte. Ez mindegyik hitelintzetnl gy törtnt. Hanyagolhatjuk a kamatlbakat meg az rfolyam-varzslatokat, egyszerű összeads-kivons, jöhet az rthető elszmols...2020. Augusztus 15, 20:33:2
780.) Utols trgyals2020. Július 13, 11:15:2
797.) Utols rs

Ezeket a sorokat mr nem n rom. Amikor ezt az rst ksztettem, mg nem tudhattam, hogy ma jszaka elmegy a ltsom. Ezen rst egy baloldali szrke eminencis bartom krsre nem hoztam korbban nyilvnossgra, most gy döntöttem, hogy ezen szmomra szomor esemny miatt közz teszem, fogadjtok szeretettel. Ha mindenki megteszi, amit köll', akkor minden gy lesz ahogyan köll'.

Ellenzki Prtok

Trgy: Orbn kormny eltvoltsa
Dtum: 2020.06.27.

Tisztelt prt Vezetők! Tisztelt Tagok!

Az Orbn kormny vlasztsok tjn nem tvolthat el. A maffia llam gazdasgi erőfölnye biztostja a szmukra a minden nemű erőfölnyt, gy többek között a mdia tlslyt is. Radsul, a friss közvlemny kutatsok szerint a fidesz ltal kizskmnyolt több mint ötmilli vlasztpolgr 75 szzalka a fideszre szavazna, ha ehhez hozzadjuk azt a mintegy kt milli vlaszt polgrt aki a fidesz holdudvarhoz tartozik, ők a haszonlvezők, akkor be kell ltnunk, hogy egy teljes gynevezett ellenzki összefogs is slyos szinte ngyötödös megsemmistő veressget szenvedne egy soron következő vlasztson.

Radsul az ellenzki prtok nem mindegyike tnylegesen is ellenzki prt, illetve sok ?ellenzki? politikus valjban a httrben mr a fidesz szekert tolja, megvettk őket, mint mr sok ms unis parlamenti kpviselőt is, mely szemlyeket most nem kvnunk megnevezni.

Tovbb az ellenzki prtvezetők, illetve klönböző vezető tisztsg viselőik jelentős rsze egyszerűen fogalmazva lejratdott, vagy mint egyesek karaktergyilkossg ldozatai lettek. Ezen körlmnyek, a tovbbi hasonl problmkat mr fel sem sorolva fogalmilag, illetve matematikailag is kizrtt teszi, az Orbn kormny illetve a fidesz levltsnak a lehetősgt. Ezek tnyek, mrpedig a tnyek makacs dolgok.

A fentiek megcfolhatatlan konkrtumok ismeretben, ha tovbbra is asszisztltok a parlament működshez, illetve ha el akarjtok hitetni a magyar emberekkel, hogy le tudjtok vltani az Orbn kormnyt, s meg tudjtok szntetni a kizskmnyolsunkat, az nem lenne tisztessges, mrpedig a tisztessg az hossztvon megri Slyom Lszl elhreslt mondsa szerint, kr, hogy ő sem ennek szellemben vgezte a munkjt, mivel nem lt a parlament feloszlatsnak a jogval, mikor erre szksg lett volna, akkor nyilvn ezt hiba vrnnk el egy fidesz kder ?köztrsasgi elnöktől?.

Örömmel hozzuk a szves tudomsotokra, hogy van jogi megolds a maffia llam megszntetsre egy nagyszerű közjogi aktussal, ami a jelenlegi Magyarorszg Alaptörvnyvel szoros összhangban ll, többek között a Nemzeti Hitvalls, s az R.) cikk (3) bekezdsben foglaltak - Az Alaptörvny rendelkezseit azok cljval, a benne foglalt Nemzeti hitvallssal s törtneti alkotmnyunk vvmnyaival összhangban kell rtelmezni. - alapjn.

Magyarorszg valdi llamformja valjban kirlysg, azaz az Apostoli Magyar Kirlysg, mely tnyt az ANTANT is tudomsul vett, illetve az első vilghbor győztes hatalmai sem tettk vita trgyv soha mind a mai napig, ezrt tudta Horthy Mikls kormnyz a tancsköztrsasgi llamformt megszntetni, s az orszg egysgt helyre lltani, mely tisztsget csak azzal a felttellel vllalta el, hogy biztostottk szmra a parlament feloszlatsnak a jogt, mely jog jelenleg engemet illet meg, miutn 2009 jnius 13. - ta köztudoms tny, hogy n ltom el a kormnyzi teendőket a polgri törvnykönyv (r.Ptk. 484. ) megbzs nlkli gyvitel szablyai alapjn.

A trianoni dikttum 100 ves vfordulja megfelelő erkölcsi s szellemi valamint szakrlis alapot adhat az Apostoli Magyar Kirlysg kibontakozshoz, melyet mr jbl letre hvtunk 2011.11.11.-n a Krpti Emlk Turn a Budapest hajn Budapest s Esztergom között. Ezt követően mind a mai napig szmos stcin keresztl bontogattuk a csodlatos ősi kirlysgunk szrnyait, melyeket az interneten mindvgig szles kőrben lthatv tettnk, többek között megalaptva a Szent Korona Net Vilg Bankot, ltre hozva a tökletes elektronikus tiszta fizetőeszközt A Szentkoront (STK).

Mg a kormny s a parlamenti ellenzke semmit nem tett az eladsodott hitel s rendszer krosultjai milliinak megsegtsrt, sőt hatlyban fenntartottk a vgrehajtsi törvnyt, megfosztva ezzel közel ktszz ezer embert az otthontl, addig mi az elmlt 9 vben több mint ezer csald kilakoltatst akadlyoztuk meg, mra sorra nyerjk embertrsaink pereit a bankokat s a kormnyt kiszolgl brsgokon jogvgzettsg nlkl embersgből, mra mr nemcsak erkölcsi, hanem tudsbeli fölnnyel.

2010-2014. között a Tiszta Energival Magyarorszgrt Prt (TEMPO Prt) titkra hrom s fl vig a jobbik jogi szakrtőjeknt a parlamentben igyekezett az ellenzki prtokat informcikkal s hiteles közokirati bizonytkokkal altmasztva kpbe helyezni a hazai korrupcis gyeket illetően, segtve az ellenzkiek parlamenti munkjt, sajnos szinte eredmnytelenl, mivel ezen prtok akkor gy tűnik nem ebben voltak rdekeltek.

Az elmlt 13 vben feltrtuk s nyilvnossgra hoztuk haznk csodlatos bnya kincseit s energia mezőit, valamint feldertettk s nyilvnossgra hoztuk, hogy az Orbn kormny csak 2010 s 2012 között 5 ezer millird forint rtkű gzt lopott el az orszgbl a MET nevű NER cgn keresztl. Jogszerűen szereztk meg az Orbn Viktor főpnztrosnak Dr. Magyari Jzsef Kossuth Holding Zrt-s Szingapri konzul a brk lefizetsről szl mintegy 600 oldal NBH-s lehallgatsi jegyzőkönyveit.

A felsorolhatatlanul sok nemzet mentő munknk elvgzse okn feljogostva vagyunk a kormnyzi feladatok folytatsra. Ismt felajnljuk az egytt működsnket s segtsgnket a hazai jogllam s jogrend helyrelltsa megvalstsnak rdekben.

Ezrt feloszlatjuk a parlamentet, melyet mr nemcsak mint kormnyz hanem mint I Jzsef Nimrd Btor Atilla Apostoli Magyar s Vilg kirly tudunk megtenni. Ennek a közjogi aktusnak az rvnyre juttatsban azzal tudtok a Nemzet segtsgre lenni, ha egyttesen bejelentitek, hogy tudomsul veszitek a parlament ltalunk törtnő feloszlatst s örökre kivonultok a parlamentből, ezzel amnesztiban rszesltök, s bizonyos kivltsgot szerezhettek, ha flre lltok a halads tjbl, az amnesztia hrre a 133 btor gyilkos fidesz kpviselő jelentős rsze is lve a az amnesztia lehetősgvel, el fogja hagyni a parlamentet.

Az Orbn kormny tvozst egyb mdon is el tudjtok rni, elegendő ha valamelyik ellenzki prt vissza hvja valamelyik listn bejutott kpviselőjt, a helyt a szemlyemnek felajnlva, amint a ?nagyvezr/bandavezr meglt engem a parlamenti patk valamelyik sornak szkben Pintr szoknyja al fog bjni aki szgyen szemre kiszaladt előlem a sajt hivatalbl (mert szgyen a futs, de hasznos).

A fentiek megvalstsa rdekben ugyan egyelőre ezen levelnket nem hozzuk nyilvnossgra, jllehet, hogy Orbnk rövid ton szereznek tudomst erről, de mr nem tehetnek semmit, mert aminek eljött az ideje azt semmi nem llthatja meg.

A mostani koronavrus jrvny megmutatta, hogy működhet a vilg bke, hiszen fegyversznet nlkl is a jrvnykezdete ta bke honol a vilgon. Mindentt a közellts kerlt előtrbe, mely biztostsnak zloga hossztvon a teljes körű llamosts, melyet csak Magyarorszgon követ ismtelt privatizci fillrekrt a rabl NER lovagok rszre, mely emberisg elleni bűntett.

Mi mr a jövő kihvsainak megfelelően bevezettk a felttel nlkli havi alapjövedelmet. MI nemcsak az Eurpai Egyeslt llamokban, hanem az Egyeslt Vilgkirlysgban gondolkodunk, mivel jelenkorban az informatika vilgban a napkirly győzedelmeskedni tud harc nlkli hdtssal, beteljestve npnk kldetst, Őseink grett az ARANYKORT! Ezen csodlatos dolgokra az EU parlamenti kpviselőitek rirnythatjk a klföldi kpviselőtrsaik figyelmt, mintegy kirlysgi nagykövetknt, Pio atya jslatt beteljestve.

Vrjuk megtisztelő vlaszaitokat, bzva egy minl hamarabbi szemlyes tallkozsban.

Elrhetősgem: 70/6000134

Szeretettel:

I Jzsef Nimrd Btor Atilla
Apostoli Magyar s Vilg kirly

Borbly Jzsef kormnyz
a TEMPO Prt elnöke

2020. Február 12, 12:19:5
Figyelem! Figyelem!

Borbly Jzsef a TEMPO Prt elnöke konzultcis fogadnapot, illetve jogseglyszolglati tjkoztatt tart Dunajvrosban a hitelkrosultak rszre Rozmn Erzsbet Okleveles Adtancsad irodjban, 2020. februr 13-n cstörtökön 9-16 rig, 2400 Dunajvros, 1. Piactri Szolgltathz 111-116 szm alatt.

Jogsegly szolglatunk 2011 ta több mint 1000 csald kilakoltatst akadlyozta meg. A vgrehajtsi eljrsokat perek indtsval, tlnyom rszt fel tudjuk fggesztetni, majd a per jogerős befejezsvel megszntetni. Az aut hiteles pereket is megnyerjk. Gyertek el minl többen a tjkoztatra, hogy tudjunk segteni. A tjkoztat 9 s 16 ra között folyamatosan ltogathat.
  Összes hír erről az oldalról : Hun Unio

Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazs
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archvum