Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- 797.) Utolsó írás...
- Figyelem! Figyelem!...
- 795.)Adódik a kérdés, hog...
- 794.)Kedves Dunaújvárosi ...
- 793.)A fogyasztó nem fina...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Terrorizmus vagy hazaárulás
Terrorizmus vagy hazaárulásMinden nemzetnek el kell döntenie, hogy vagy Usraellel tart, vagy terroristának bélyegezve lerohanják. A kanadaiknak jogukban áll megtudni, hogy Stephen Harper aktusa - szintén jogilag - a hazaárulás definícióját teljes mértékben kimeríti, mert titokban tárgyal az Egyesült Államokkal Kanada szuverenitásának feladásáról, amely sérti a királynő és az ország érdekeit. A kanadai büntető törvénykönyv 46-1c szakasza meghatározza, ahogy sok más ország esetében is hasonló törvények, hogy mi minősül hazaárulás bűncselekményének.
Az amerikai kormány hivatalosan hadat üzent Kanadának és minden szabad népnek a Földön, amikor George W. Bush kijelentette: "a terrorizmus ellen háborút hirdet". A kongresszus különleges közös ülésén hamis zászló alatt, a 2001. szeptember 11-es eseményekre hivatkozva 2001. szeptember 20-án, Bush menetparancsot adott, miszerint az USA támogatja a "War on Terror" célkitűzéseket.

Ez végül a háborúk burkolt agressziójához vezetett, az afganisztáni és iraki amerikai zsoldos háborúkhoz, Líbia és Szíria minden eszközzel megtámadásához. Az Egyesült Államok kormánya kijelentette, hogy Amerika folytatja a nemzetek "támogatását", vagy biztonságos menedéket nyújtani számukra a terrorizmus ellen. Ez azt jelenti, minden cél, szándék, és a nyilatkozatok ellenére a hadiállapot ellen, hogy háborút jelent minden nemzet számára, beleértve Kanadát is. A kereskedelmi szankciók háborús cselekmények - a blokád és az áruk lefoglalása egy "harci cselekedet". Az Egyesült Államok kereskedelmi szankcióknak nevezi a NAFTA rendelkezéseit, de pontosan ez a NAFTA akadályozza az áruk ki -és bevitelét Kanada esetében.

Ez egy blokád. Cselekszi ezt a háborút viselő, aki megakadályozza a hozzáférést, vagy árú indítást az ellenség határainak egy meghatározott részén. A hadviselő kereskedelmi szankciókat ró ki közvetlenül azelőtt, hogy elkezdődne az invázió és a megszállás. A kereskedelmi szankciók eszközei a hadviselésnek, hogy a célzott országot mind politikailag, mind gazdaságilag gyengítse.
Stephen Harper és Barack Obama hivatalosan hadat üzent a katonai blokáddal Kanadának. 2011. február 4-én Harper és a Washington DC megszüntették Kanada szuverenitását egy titkos alkuval, és létrehoztak egy katonai blokádot Kanada körül. Az Egyesült Államok értesítés útján nyilatkozott, hogy fenn akarja tartani a fegyveres erőit végig a kanadai határon, mert nem tartja elég erősnek Kanada haderejét, hogy megakadályozzák a be -vagy kijutást Kanada kikötőinél.

Ez a katonai blokád a kanadai Stephen Harpert egy hazaárulóvá teszi, mivel Ő titokban egy külföldi kormány megbízásából dolgozik Kanadában. Titkos tárgyalások folynak a Parlament vagy az emberek bevonása nélkül Kanadában. Ez egy antidemokratikus elárulása Kanada minden állampolgárának. Jogellenes cselekmény, hazaárulás.


Az első kanadai hazaáruló Brian Mulroney volt az egyéni politikusi árulások sorában, amikor az Észak-amerikai Szabad-kereskedelmi törvényt létrehozták, amely a nemzeti rendőri erőknek már súlyos gondot okozott feladataik ellátásában. Ezért Mulroney szuverén hatalmat adott az Egyesült Államok számára.
Mulroney tudta, mit tett árulásával és lemondott 1993. június 25-én, mindössze két nappal azután, hogy Mulroney, a konzervatív kormány és Parlament elfogadta a NAFTA bevezetését. Mulroney elárulta Kanadát és a polgárokat, amikor átadta Kanada kereskedelmének ellenőrzési jogát és a kanadai természeti erőforrások felett egy külföldi állam, az Egyesült Államok rendelkezhet.

Amióta az Egyesült Államok szabad kezet kapott, könyörtelenül végzi fosztogatási "munkáját" a kereskedelemben és a természeti erőforrások terén, és ahogy látjuk, a világ minden olyan országában, ahova betették a lábukat.


Csak 20 évvel később, egy másik áruló, Stephen Harper tette lehetővé most az Egyesült Államok kormánya számára, hogy beszivárogjanak a kanadai biztonsági erőkbe (mind a rendőrségbe és a kanadai fegyveres erőkbe). Harper titokban folytatott áruló tevékenysége, amit Kanada és az emberek ellen elkövetett, a "harmonizálás, és az együttműködés, az információcsere érdekében" hivatkozással jött létre, az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma érdekei szerint. Ez szintén hazaárulás, a következő lépcsője a szuverinitás feladásának.

Az árulás jelentős bűncselekmény, nem számít, milyen országban élünk. Ezt követik a magánszemélyek által motivált ideológiai, vallási, politikai vagy pénzügyi okok. Azok, akik vállalják az árulást, elhagyták a hűségüket a szuverén hatalomhoz, az állam népképviseleti megbízása ellenére.

Hogy nagyot ugorjunk, mit mond a hazaárulásról a magyar Büntető Törvénykönyv a definíciói szerint?

"144.§. (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét, vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával
c) háború idején
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Elkövetési tárgy: Elkövetési tárgya kettős: egyrészt kapcsolat felvétele, másrészt kapcsolat fenntartása külföldi kormánnyal vagy szervezettel. A kapcsolat felvétele feltételezi, hogy az elkövető a fent nevezett szervvel ténylegesen érintkezésbe kerül. A cselekmény ebben az esetben akkor befejezett, ha a másik fél a közeledést elfogadja. Ez történhet bármilyen módon. Kapcsolat fenntartása esetében már a két fél közti együttműködés a lényeg. A bűncselekmény elkövetéséhez külföldi kormány vagy szervezet megléte szükségeltetik.

Befejezettség: Akkor tekinthető a bűncselekmény befejezettnek, amint az elkövető a külföldi kormány megbízottjával vagy a külföldi szervezet képviselőjével kapcsolatba kerül. Kísérlete elképzelhető.

Alanya: A bűncselekmény alanya tettesként csak magyar állampolgár lehet, vagy kettős állampolgár. Hontalan állampolgár egyáltalán nem követheti el. Felbujtó vagy bűnsegéd azonban bárki lehet.

Szándékosság, gondatlanság: Fontos a célzat fennállása. Az elkövető azért kell, hogy létesítsen vagy tartson fenn kapcsolatot, hogy ezzel sértse a Magyar Köztársaság függetlenségét, alkotmányos rendjét vagy területi épségét. Ily módon csak egyenes szándékkal követhető el: az elkövetőnek tisztában kell lennie tettével, és annak eredményét kívánja. Motívuma sokféle lehet: bosszúvágy, sértettség, netalán a fennálló rendszerrel szembeni ellenérzet.

Minősítő körülmények:
- Súlyos hátrányt okozva: itt a nemzetnek okozott súlyos hátrányt kell érteni.
- Állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával: ez lehet saját vagy más személy szolgálatának a felhasználása.
- Háború idején: rendkívüli állapot, valamint az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények miatt elrendelt szükségállapot.
- Külföldi fegyveres erő: külföldi kormány fegyveres testülete, zsoldosok stb."

Mindezeket "csak" azért említettem meg, mert Kanada viszontagságai sem most kezdődtek, hanem valamikor 1812-ben, amikor a kanadaiak visszaverték a háborúban az amerikai támadást, és azóta is számosat. Mulroney és Harper engedélyezték az Egyesült Államok számára, a támadó számára, hogy beavatkozhasson Kanada gazdaságába, pénzügyi és politikai tevékenységébe, katonai és belbiztonsági feladataiba, ezért Mulroney és Harper megérdemlik a legsúlyosabb büntetést bűneikért
.

Kanada és Magyarország között a párhuzam nyilvánvaló, bár sok más országban is hasonló a helyzet!

Az Egyesült Államok kormánya is részt vett és segített külföldi kormányok megdöntésében (újabban rendszerváltásnak nevezik) évtizedek óta, anélkül, hogy az amerikai katonai erő nyílt használatát elismernék. Kereséseket a műveletekhez általában a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) intézi. Sok esetben a demokratikusan megválasztott kormányokat katonai diktatúrák váltják a kormány megdöntésével, amihez az USA érdekeinek megfelelően nyújt segítséget. Ez az, amit az Egyesült Államok tett Kanadában is.
Az amerikai kormány manipulált a kanadai választásokon. Bizonyított tény, hogy az amerikai kormány meggyilkolta (merénylet okozta rák) 2011-ben a szövetségi NDP vezetőjét, Jack Laytont, hogy a választási kampányban Stephen Harpert tudja a miniszterelnöki székbe ültetni.

1975-ben az amerikai egyház bizottsága meghallgatásokat tartott, hogy létezik egy titkos merénylet-fegyver. A CIA kifejlesztett egy mérget, ami az áldozatnál azonnali szívrohamot okoz, vagy egy másik típus rákot. A mérget le lehet fagyasztani olyan alakúra, mint egy dart és aztán kilőni nagy sebességgel egy pisztolyból.
A fegyver képes a jeges lövedéket elég nagy sebességgel a ruhán keresztül célba juttatni, és csak egy apró piros foltot hagy. Amikor a testben a méreg felolvad, és felszívódik a vérben, szívrohamot okoz!

E módszerek sokak számára ismerősek lehetnek, mert Jack Ruby is rákban halt meg, néhány héttel az után, hogy megölte Oswaldot, Kennedy "feltételezett" gyilkosát. Matt Simmons, olajipari szakértő is gyilkosság áldozata lett, mert közérdekű bejelentésében beszámolt az Obama-adminisztráció és a Brithis Petrol (BP) Mexikói-öbölbeli manipulációiról.
A volt jugoszláv elnököt, Szlobodan Milosevicset is így gyilkolták meg. Őt holtan találták a hágai törvényszék fogolytáborában. A hágai "kenguru bíróság" kizárólagos célja az volt, hogy meggyőzze a hétköznapi embereket a világ minden táján, hogy a NATO pusztítása Jugoszláviában indokolt volt.
Milosevics meggyilkolása megakadályozta, hogy felmentő ítélet szülessen, és egyúttal lehetőséget biztosított a NATO számára, hogy Milosevicsre kenve mindent, azt állíthassák, hogy Ő volt minden okozója és a főbűnös.
Pedig hegynyi bizonyíték szól a NATO ellen, és különösen Bill Clinton amerikai elnök ellen. (Talán nem véletlenül lett Koszovó a törökországi Izmíren keresztül érkező kábítószer és szervkereskedelem tranzitközpontja, amit Clinton irányít.)

Hülye kérdéseket nem teszünk fel. Olyanokat például, hogy ki gyilkoltatja meg a számára kényelmetlen embereket célzott rákkal, vagy szívrohammal...

Charles Senseney, a CIA fegyverfejlesztője (Fort Detrick, Maryland) tanúskodott, a szenátus hírszerzési bizottsága előtt 1975 szeptemberében, ahol a leírásban egy esernyőbe rejtett mérgezett dart fegyver szerepel. Azt mondta, hogy felhasználják a tömeget álcázásnak, és kinek tűnne fel egy nyitott esernyő? A bérgyilkost a tömegben alig lehetett látni, hallani. A Dealey Plaza videó felvétele mutatja John F. Kennedy meggyilkolásánál, hogy ezt az esernyő fegyvert használják. A videó bizonyítja az 1963. november 22-i eseményen, hogy az első lövést a végzetes napon hogyan adták le. Mindig úgy tűnt, hogy ez bénító hatással volt Kennedyre. Öklét összeszorította, a feje, válla és a karja úgy tűnt, hogy megmerevedik. A boncolás kimutatta, hogy volt egy kis bejárati seb a nyakán, de nincs bizonyíték a golyó útjára a kis méret miatt.

Több, mint 50 éve hajtanak végre úgy merényleteket, hogy azt a benyomást keltik, az áldozat természetes halállal halt meg. A tanúk és összesküvők között fontos emberek találhatók. Jack Ruby (meghalt a stroke miatti agresszív rák diagnosztizált formájától, mindössze pár héttel azután, hogy beleegyezett, tanúvallomást tesz a Kongresszus előtt, a JFK merénylet kapcsán), Clay Shaw, J. Edgar Hoover, Earlene Roberts (Oswald hölgye), Marlyn Monroe, Slobodan Milosevic, Kenneth Lay (az Enron korábbi vezérigazgatója - Gorge W. Bush és Dick Cheney legnagyobb politikai kampánytámogatója), Matt Simmons, Mark Pittman (a riporter, aki megjósolta a pénzügyi válságot. Pittman harcolt a Federal Reserve kinyitásért többszöri ellenőrzéseket szorgalmazva), és Elizabeth Edwards (Hirtelen diagnosztizáltak rákot, míg férje Barack Obama és Hillary Clinton ellen kampányolt az Egyesült Államokban). A kampánybeszéd során a (Council on Foreign Relations-ben (CFR=Külügyi Kapcsolatok Tanácsa)), 2007 májusában Edwards, az úgynevezett "terrorizmus elleni háborúhoz" egy szlogent fűzött, ami politikai okok miatt jött létre... "írják ide a nevét minden politikailag szókimondó személynek, vagy tanúnak, akik váratlanul meghaltak szívrohamban, vagy akik gyorsan meghaltak gyógyíthatatlan rákban".

Stephen Harper az USA-val együtt dolgozik az amerikai Council on Foreign Relations irányításának megfelelően. A CFR az USA-ban alakult, hogy támogassa az USA külföldi érdekeit és annak valódi céljait, nem mellékesen Kanadában is. Jack Layton-nak azért kellet meghalnia, hogy Harper hazát árulhasson.
A kanadai köztisztviselők, a rendőrség és katonaság nem a kanadai alkotmányra esküszik fel, mert hűségesküt csak II. Erzsébet brit királynőnek tesznek. A lakosságnak fogalma sincs arról, hogy rendőreik, katonáik kinek tartoznak hűséggel. Valószínűleg azt sem tudják, hogy Harper nem Kanadát, mint országot szolgálja, hanem egy másik brit "koronagyarmatot", az USA-t, pedig az egész brit nemzetbirodalom "egy nagy család"...
Igaz, Kanadában is az üldözendő bűncselekmények közül az első, a 47. szakasz szerinti hazaárulás.

Felvetődik a kérdés, mi hogyan értékeljük itthon a BTK. 144. §-át? A hazaárulás az adott nemzet biztonsága ellen saját állampolgára(i) által elkövetett bűncselekmény, vagyis nem eskü kérdése, bármelyik magyar, vagy kettős, magyar állampolgársággal is rendelkező állampolgár elkövetheti. További kérdés, hogy egy nemzetgyűlés által el nem fogadott, és népszavazással nem megerősített alkotmány milyen jogalappal bír, mert a demokratikus alapokat már eleve kizárta a 2010-es szavazati 1/3-os "érdeklődés", valamint a hazaárulással több rendben vádolható parlamenti bűnbanda felszámolásánál milyen eszközöket szükséges alkalmazni ellenük?
Magyarországon a "főcím" szerinti hazaárulás társul a kormányterrorizmussal, mondjuk a kanadai helyzettől annyiban eltérve, hogy ott a brit korona egy egykor szuverén államáról beszélünk, de Magyarországon... ?

  Hozzászólások
#41 | Tulok - 2012.11.13. 20:57:36
Hegel! A politikus rablóbanda érdekei, és mozgási iránya jól látható, de a legfőbb ellenségeik a soraik között találhatók. Gondolok itt, a Murdock által kiteregetett LIBOR-botrányra, ami miatt fél USA pereli már a bankokat, pedig Murdock a Bilderberg legfelsőbb vezetésének a tagja. Megemlíthetném a 43 ezer milliárdos szintén USA-ban kiderült csalást, aminek a több mint fele Európától ellopott pénz, és a kiszivárgása nem csak az ügyvédi irodán múlott. Vagyis fentről azért kavarják a kakit, hogy az alsóbb szintű tolvajok, mint például a "mi politikusaink" is ki legyenek iktatva, mert feleslegesek a számukra! Ellopják előlük az ellophatót, és ezért csökkentik a létszámukat.
A tőke, definíció szerint, nem azonos a rablott holmival, vagyonnal. Az adósságok "törvényesen" is csalás eredményei, és ez alapján többnyire a jelzálogok is. Az otthontalan emberek nincs mit veszteni, ezért "bátrabb", vagy nagyobb kockázatot vállal, vagyis szó szerint veszi, hogy " Akasszátok fel a királyokat!"...
Ennek az ideje jövőre lesz, amikor bedöntik az eurót, mert a dollár időleges megmentése érdekében kifosztják a BRD-t is Merkel vezetésével, az EU fizetésképtelenné válva nem tud felvevőpiacként az orosz energiáért és a kínai bóvliért fizetni.
A tervezett szuperinfláció gyorsan átcsap hiperbe, és minden tolvaj menekülni próbál, de nem lesz hova...
Mint már sokszor említettem, a 13 illuminátus család nem hirdetett felvételt, tehát a hazaárulókat rábízzák elárult népük ítéletére.
#42 | spartakusz - 2012.11.13. 21:21:37
óh én istenem - óh én teremtőm - ha megáldottál ésszel . miért sújtasz engem nagy fájdalmak eltűrésével - kell tűrnöm a gonosz gátlástalan vigyorgó hatalmát - nem - ez szent meg győződésem - mert tudom bennem ben az énemben a zsigeremben a magyar én ben-- VAN ...

szomorú vagyok - hogy erről kell írnom - ma még virtuálisan . de holnap fizikálisan - valójában már ez is az!

spari...
#43 | spanyolviasz - 2012.11.15. 00:52:26
Rothschild birodalom: XIX. század: Európa és Amerika.
A XX. században kibővült a cári Oroszországból lett Szovjetunióval, élén mindig zsidó maffiózókkal: Trockij, Lenin, Rothschild zabigyerek Sztálin, Hruscsov, Andropov 1956 vérbefojtója... Most meg a volt KGB főnök Putyin... A század végére az egész világ a Rothschildok lába előtt hevert.

Louis Farrakhan üzenete Obama elnöknek:
http://www.youtub...vNlOXvXjZY
Irán az új korban soha, semmilyen országot nem támadott meg, csak a provokációt torolta meg Irak támadásakor.
Akik meg akarják Iránt leckéztetni, azok háborút, háborúval követve élték meg az új kort.
USA Hirosima és Nagaszaki elpusztításával, Vietnam elleni és számtalan háború kirobbantásával, köztük Irak lerohanásával 900 ezer elhunyt áldozattal.

A világ ébred, hiába fogják mondani menjenek háborúba, nem fognak menni az emberek.
Ez nem a teljes ébredés. Teljes lesz akkor, amikor a háborúzni a-karókat, összegyűjtik egy kis lakatlan szigetre, és adnak nékik néhány furkós botot, győzzék egymást meg! Természetesen ez utóbbi mondat képletesen.
#44 | piskota - 2012.11.15. 09:50:56
Más videóját is láttam Farrakhan-nak...
Teátrális, de az amerikai szónoki protokoll ezt kívánja, így sem biztos, hogy agyig hatol...
Amerikában is működik a zsidó média, avagy ott is csak a zsidó média működik, s már annyi trágyát hordtak az amerikai agyakra, hogy ember legyen, aki ott értelmet talál...
Magyarország dettó!
Még mindig elkötelezett hívei vannak olyan pártoknak, személyeknek, kik már nem is ostobaságukat, nem is alkalmatlanságukat tartósan és visszatérően bizonyították, hanem egyenesen vitathatatlanná tették Magyarország-ellenességüket!
Ez Antallig latens módon, Antalltól kezdve nyíltan, pofátlan arroganciával történik
Ez az egységes politikai, mindenkori-kormányzati maffia, a mindenkori támogató parlamenti csőcselékkel együtt felszámolandó...
Ez imádkozással nem fog menni!
Úgy látom, úgy vélem, hogy a politikába, ebbe az ürülékkel teli trágyalébe nem volna gusztusos belenyúlni, nem nektek való...
Úgy látom, úgy vélem, hogy aki változást akar, annak nem belenyúlnia kell, hanem egyenesen fejest ugrania kell, kockázatot vállalnia, hogy egyenesen belefullad, s csak a trágya-szintet emeli!
Gyzoltán
#45 | Renegat - 2012.11.18. 17:03:12
Ez egy kicsit (nagyon!!!) durva!Ez várna ránk?Remélem nem aktuális...!?ShockAngry

http://www.nibiru...
#46 | Krisi - 2012.11.20. 21:34:10
Kedves Renegat!

Megneztem a 47.hsz-es hivatkozasodat,szerintem ez a nekunk szant "trojai falo",melyet a rendszervalto tervezok es kivitelezok szantak es "huztak be nekunk"....,"jovokepul".
Koszonjuk,de NEM KERJUK!
Ez a "jovokep" nem passzol a magyar lelkulethez ,van is morgas eppeleg ,e miatt.
A rendszervalto tervezok es kivitelezok mar csak a szemfenyvesztes technikajaval birnak (remeljuk ,nem sokaig Smile).
http://www.youtub...NR8SS-UYdc

A feladat adott,minel szelesebb korben propagalni a fentebbi videokat.Talaltam egy ujabbat is:
Nemzeti gyógyír - a Szent Korona eszme
http://huntv.info...rona-eszme
Ideje van mar a GYOGYITAS-nak is Smile.

Vegul felhivanam a figyelmet arra,hogy ezt az internacionalista-katyvasz-alkottakolmanyt senki magyar emberfia meg nem szavazta,csak es kizarolag a rendszervalto tervezok es kivitelezok, valamint az oket tamogato nemzetarulo parlamenti kepviselok (1988-tol-2012-ig bezarolag).
Lasd Tulok 10.hsz-et,amivel en teljes mertekben egyetertek.

Mondjuk lehet magyarazkodni,magyarazni a megmagyarazhatatlant, de az "eredmenyek" mast mutatnak,mint amivel takaroznanak a "hazafias"(!!!) haza-es nemzetaruloink,a hazat-es nemzetet kiarusitoink.

A fiatalsagnak nem veletlenul "hagyta meg" ez az uber magyar nemzeti kormany a "nepsotetito kereskedelmi tv-k" mukodesi lehetoseget....SmileShockFrownSmile

A feladat adott, "...aki nem agonizal,tehet..."ERTE ShockShock .
#47 | Krisi - 2012.11.20. 22:26:38
EU-s DIVAT ...
....mar az ireknel is....az "egyharmad ketharmada" (egyharmad ketharmada=az osszes ketto kilencede Smile)-ra/re
hivatkozni...
ez a legujabb celeb-celeb-celeb, OV "talalmanya"Smile
Most már végleges: Írországban az állam szava felülírja a szülőkét
http://idokjelei....-szuloket/
...csak nem ott is a nepsotetito RTL es tarsai adjak a tudast es a kikapcsolodast...?Frown
Mit is uzent a jovonek Nagy Laszlo?
"Ha még lesz emberarcuk, csókoltatom őket "SmileFrown
#48 | piskota - 2012.12.12. 19:32:04
Tegyük még hozzá a "hazaárulás" témájához, bár nem hiszem, hogy visszanézve, még sokan fogják olvasni:

"Az orosz Duma első olvasatban elfogadta a Büntető Törvénykönyv még 2008-ban kidolgozott módosítását, amely kiszélesíti a hazaárulás fogalmát. Az új tervezet szigorítást jelent. Eszerint a hazaárulás nem 'ellenséges tevékenységet' jelent, mint korábban, hanem olyan, az Oroszországi Föderáció állampolgára által elkövetett cselekedeteket, melyek kárt okoznak az Oroszországi Föderáció biztonságának, alkotmányos rendjének, szuverenitásának, területi egységének. Hazaárulásnak minősül az állam titkok kiadása mellett az is, ha valaki pénzügyi, technikai, konzultatív vagy más segítséget ad idegen államoknak, illetve nemzetközi, külföldi szervezeteknek, melyek tevékenysége az Oroszországi Föderáció biztonsága ellen irányul. A változtatásokat az FSZB kezdeményezte." [2012-10-24 Orosz világ ]

Nos, helyettesítsük be Oroszországot Magyarországgal..! Nyilvánvaló, hogy semmiféle mentség nem illetné meg a ránk-települt zsidó, és zsidóbérenc parlamenti csőcseléket, a ciklusról ciklusra, zsidó bérenc kormányzatot, folyamatosan érdemelték ki a legsúlyosabb büntető retorziót! Ezzel ők is tisztában vannak, ezért emelik az elnyomó terror-szintet!
/hsz. részlet a "Szeszák" oldalról/
Kétségtelen, hogy itt az ideje, hogy maradéktalanul átvéve, törvénybe iktassuk!
Addig is míg ez megtörténik Magyarországon, mindenkinek joga hazája védelmében eljárni a nyilvánvaló hazaárulókkal!
Gyöngyösi Zoltán

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 75% [3 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 25% [1 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archívum