Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- 780.) Utolsó tárgyalás...
- 797.) Utolsó írás...
- Figyelem! Figyelem!...
- 795.)Adódik a kérdés, hog...
- 794.)Kedves Dunaújvárosi ...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Tisztázott genetikai alapok
Tisztázott genetikai alapokNémiképp hazai eseményekkel is kell foglalkoznunk, mert a világpolitikai események, ha ritkán is, de nem mindig futnak párhuzamosan Európában és a cionvilág legerősebb bástyája, az Amerikai Egyesült Államok, vagy ismertebb rövidítéseként használt nevén említve, "USrael" esetében. Ez nem csak az ENSZ Emberjogi Bizottságának eddig elhallgatott holokauszt kutatást újból engedélyező döntését takarja, és az eltörölt, ezzel kapcsolatos büntethetőséget, de megemlíthető az is, hogy az USA-ban 10 bank 8,5 milliárd dollár értékben vállalta eddig 400 ezer bank károsult jóvátételét. Mindezek mellett, amit igen gyakran emlegetek, hogy "a kazár-zsidók genetikailag nem zsidók", vagyis "nem sémi népcsoporthoz tartozók", nem beszélhetnek antiszemitizmusról, mivel okafogyottá váltak a magyarországi, főleg a műbaloldal és a liberálisnak tartottak - gyűjtőnevükön bolsevikok - antiszemitizmusra hivatkozásai.

Ez utóbbi magyarázatot ad arra is, hogy a rasszizmus sűrűn és még véletlenül sem a valóságnak megfelelő emlegetése mellett, mindig megjelenik az antiszemitizmus vádja is. Az utóbbira nem csak a Rockefeller Alapítvány genetikai vizsgálatának eredményei alapján, de Szegő Iván Miklós, érdekes módon a magyar internetes felületeken is megjelent, "Megdőlt az antiszemitizmus genetikai alapja" című tanulmánya is rávilágít, amiből néhány tényszerű és néhány disszonáns hangzás azért kiemelendő, de az is, hogy miért pont most, miért "bizonyos elkötelezettségű", nem kifejezetten magyar nemzeti érzelmű portálok jelentették meg, bár a neményi.net is átvette az origótól, igaz kommentár nélkül. Link

'A Rockefeller-alapítvány fölkérésére a montreali McGill Egyetem professzora, Prof. Wilder Penfield föltérképezte és tipizálta a mai emberiség népeinek génállományát. E vizsgálódás rejtett célja az volt, hogy kézzelfogható módon megtalálják a zsidóság felsőbbrendűségének genetikai bizonyítékát. A kutató rá is bukkant két olyan markánsan domináns népjelleg-meghatározó génre, melyek képesek faji keveredés esetén az idegen génállományt elnyomni és magukba olvasztani. A kutatás azonban nem a filoszemita alapítvány által várt eredményt hozta, ugyanis az egyik domináns gén az amerikai indián népekre, míg "a másik, tisztább vérvonal a Kárpát-medencében élő magyarok"-ra jellemző, de kisebb gyakorisággal "ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép-Európában és az Urálon inneni területen egészen Skóciáig megtalálható".' Link

Szegő Iván azt írja, "Arthur Koestlernek mégis igaza lehet: új genetikai vizsgálatok alapján a ma élő zsidóság 90 százaléka csak kis részben közel-keleti, azaz szemita eredetű.", de ezt már évekkel ezelőtt tudtuk, és a Rockefeller Alapítvány genetikai vizsgálatából is kiderült. Koestler 1983-ban meghalt, de a külföldön "A tizenharmadik törzs" című 1976-ban megjelent könyve csak 1990-ben jelent meg magyarul. A kérdés az, hogy honnan Szegő hirtelen jött bátorsága, amikor Lendvaitól Gyurcsányig, Rogánig, az összes egygazdájú párt kazár-zsidó származású vezetése egy (Uram bocsáss meg, majdnem azt írtam emberként!) személyként lép fel az "antiszemitizmus" ellen, bár magam is kiállhatnék a négerek érdekeiért a fehérek ellen. Legfeljebb azt mondanák, vak vagyok és identitászavarom van, ahogy a jelzett élharcos álharcosoknak is, bár eddig az antiszemitának bélyegzett megnyilvánulásokat is ellenük való támadásnak tekintették. Az ilyen képes arra, hogy kimegy Palesztinába visszakövetelni az ott sohasem élt ősei "jussát"...

A leirat "Kárpát-medencébe szorult magyarokat" említ, de a markergén-kutatások alapján az ún. EU 19-es magyar markergén, legkevesebb 35.000-40.000 éve folyamatosan jelen van ezen a területen, ami nem meglepő, mivel a székelyekben, horvátokban, ukránokban és lengyelekben is jelentős mértékű, de a magyarok esetében domináns gén.
Ami a kazár-zsidók szemita összetevőjét illeti, a Rockefeller Alapítvány vizsgálatai szerint is az az eredmény, csak számszakilag kifejezve, mint ahogy a leírtakban is szerepel, miszerint: "Megállapította, hogy az európai zsidók leginkább kaukázusi, illetve a kaukázusiakhoz kapcsolódva más elő-ázsiai népekkel, így török-iráni népcsoportokkal rokoníthatók leszármazásukat tekintve. Bár van szemita (azaz közel-keleti, például az arabokkal, így főleg a palesztinokkal rokonítható) genetikai öröksége is a ma élő európai zsidóknak, ez csak a harmadik jellemző összetevője genetikai állományuknak - ennél még az európai összetevők is markánsabbak."

A szefard-kazár génegyezés egy százalék körüli értéket jelent, de felvet egy kérdést: Honnan kerültek Európába szemita gének?
Ez annál is inkább érdekes, mivel az európai uralkodóházak szegről-végről mind rokonságban állnak egymással, és jellemzően szefard zsidóság leszármazottai, ahogy például a középkor nagy bankárcsaládja, a Fugger is. Eran Elhaik csoportosítását viszont érdemes kiegészíteni, mert az általa említett négy főcsoporton kívül kiegészíthető egy ötödik csoporttal is (nem szemita kazárokból, a görög-római időkben Európába vándorolt szefard zsidóságból, mezopotámiai és júdeai zsidóságból), a hatalomból kiszorult, kiszorított kazár-zsidók népes és sértődött csoportjával.

Az írás, bár számos helyes következtetést tartalmaz, nem említi a Kr.u. 739-740-es kazár zsidó vallásfelvételt, és a magyar törzsek vezetésével a kazár birodalom szétverését, hozzávetőleg száz évvel később. A mai észak-franciaországi és Rajna-vidéki területekre menekült zsidó vallású kazár arisztokrácia hozta létre a jiddis, héber-német keveréknyelvet, és innen származik az askenázi (németországi) zsidó elnevezés is. A progromok miatti vándorlások valóban ingajáratot jelentettek kelet -és Nyugat-Európa között, de ennek kézenfekvő okai voltak csakúgy, mint a letelepedésük tiltásának, ugyanis ahol megtelepedett egy zsidó közösség, rövid 10-20 év alatt "lelakta" a környezetükben élő, őket befogadó népeket, vagyis totálisan kifosztották jótevőiket.

Nem mellesleg, azt is meg kell említeni, hogy amíg a szefard, európai uralkodó és arisztokrata réteget alkotók lenézték, és jelenleg sem becsülik sokra az általuk "szemét, alacsonyabb rendű népnek" tartott kazár-zsidókat, addig Izraelben kazár-zsidó irányítás terrorizálja a saját, nyugati (askenázi), és a lenézettebb keleti-kazár, szefard és falasha-zsidó népességet, valamint a bevándorlókat is. Gyakorlatilag elképzelhetetlen, és bűncselekménynek számít a szefard-kazár házasság, és mint ahogy néhány ott élő is elárulta, egy kazár-zsidó cégvezetésnél nincs jövője a sötétebb bőrű szefardnak. A különbözőséget Sztálin ( Link ) kazár-zsidókat irtó progromjai is jól mutatták, ahogy az ellencsapásként az 1951-es, szefard zsidó gyerekeken alkalmazott "gyűrűsféreg elleni kezelés" is Izraelben. Link

A cikk állítása szerint "a genetikusok nem vizsgálhatták közvetlenül a kazárok genetikai örökségét, hiszen ez a nép nem maradt fenn a történelem során", de tudjuk, a "nem vizsgálhatóságot" sem Hertz Tivadar, a zsidóságot egységes népként és fajként értelmezése indokolta eddig. Úgy látszik, mára eljutottunk oda, hogy csak a vallási értelemben vett "zsidózás" lehetne büntethető, de ki követelné és követelhetné bárki "fejét", ha azt mondják rá, "hülye Buddhista", pedig katolikusnak keresztelték, és jelenleg renegát...
Mivel az országban a genetikailag is zsidók lélekszáma elenyésző, nem valószínű, hogy akár az MSZP-nek, akár az LMP-nek, de a FIDESZ-nek is érdekében állna és szükséges lenne tüntetni az amúgy is csak abban sérült jogokért, hogy a "zsidó" szónak van egy pejoratív, morbid értelmezése is, nem csak faji vagy vallási alapú, amit kizárólag a kazár-zsidók egy kisebb hányadára alkalmaznak.

  Hozzászólások
#21 | Hegel - 2013.01.22. 15:08:18
Satu köszi alapjábanvéve ez a mondat a Koestler könyv lényege ""Attila, végül is, csak egy sátorbirodalomnak volt a királya. Állama megsemmisült,
míg Konstantinápoly lefitymált városa megőrizte a hatalmát. A sátrak semmivé
lettek, a városok fennmaradtak. A hunok állama egy forgószél volt..."
Így ír Cassel,2 egy tizenkilencedik századbeli orientalista, ezzel utalva arra is, hogy a
kazárok hasonló okból osztoztak ebben a sorsban. Csakhogy a hunok jelenése az
európai színpadon csupán nyolcvan évig tartott,*" nekik!
A gond az hogy még mindig sem származás sem genetika sem nyelv sem kultura nem bizonyitja őket erre a 400 évre ha a bakkecsketáncot elnézem a mi tájegységeink külömböző táncaihoz viszonyitva! (papucsban csizmácskában topánkában ahogy a tájjeleg és kézmüvesség szerint illik!)

Rengeteg munka többszázoldalas születik avégből hogy történetünkből valamiféle csürcsavart készitsenek ugyan igy Jézuséból is...érdekes miért van ez teszem fel a kérdést!

Van egy olyan érzetem az a Pártus származása Jézus családjának, az a vérvonal ami végigfut Zarathustra Sakjamuni Jézus Atilla Szt László maga a grál vérvonal......kiindulva Nimródtól és főpapjától Melkisédektől. Hisz a felsoroltak a skyta nemzethez tartoztak akiknek a történelmét ugyan miért is tagadják tüntetik el előlünk?

Nos valahogy ezért.

Ha megfigyeljük az emberréválás folyamatában a szellemiség felé egyfajta hatalom és főlény érzetének kiélésén át vezet az út..valami olyas mint az állatoknál a falkavezéri alfa érzés, és ehhez a fizikai gazdagság mint pénz az alap.

Az a ember akinek szelleme oly régi és kiélte valamikor az évezredek mélyén ezt a állati fejlődési fokot nos azok tudnak kulturát alakitani és fejlődni a szellemiségben a szellem felé visszautón az Atya felé!

A skyta-hun-magyar vonal ezt az utat járta eleitől mióta a földön életvan és a ma nehéz magatartású nemzetek csupán követői ebben a folyamatban a többezeréves folyamatban kb 3-4000 éve.
Ugyanis Koestler nem ir arról hogy maga a judai zsidóság is Ezdrás babiloni fogsága után jegyzi le az ott tanultakat és tákol össze egy östörténetet amit isz táján jegyeznek le még mindig nem héberül mert nincs önálló nyelv!
Nincs kultura.
Csupán vágy van a jobb gazdagabb életre.

Nézzük csak meg a felfejlődő cigányainkat mi a mértékük a kilós aranynyaklánc karkötő hogy lássák KIK is ŐK....

Nos az EMBER nem kivül hanem belül születik az emberből.

Mintha Jézus az ujjászületésről beszélve ugyan ezt mondaná....

Az állati territóriális testet átszellemesitve születik meg az EMBER aki már alkalmas az Atyával való komunikációra aki önmagában is élő fényszikra!
#22 | spartakusz - 2013.01.23. 06:08:58
Szevasztok!

Elemeztem Géza írását és szerintem hibaként érzékeltem amit itt elsőként közlök:
Vagy rosszul értem - nem tudom, vagy csak álmodozok!

íme:

A 10 ajánló aláírás begyűjtése kizárólag a jelölté válni szándékozó által, személyesen, hitelesített aláíró íven történik...."

Így nem jó, mert aki szolgálni akarja népét csak szándék nyilatkozatot kell tennie részletes önélet rajzzal - őt csak értesítik, egy vének tanácsa által jóváhagyott értesítővel, hogy beállhat a ringbe - azaz alkalmassá nyilvánítják népe nemzete faja érdekeinek ellátására. Szer-int-em!

látod a visszahívásnál már kupán találtad a szöget!
idézem:

A visszahívás: 10 fő választásra jogosult közös kezdeményezése alapján, az NVB nyilvánosan nevesített, 2/3-os döntése esetén, a nemzetgyűlési mandátum megvonásával történik...."

Na erre gondoltam - a szolgálat megkezdésének első pontját is... ajánlja 12 fő .. ami ELEVE feltételezi, hogy nem idegent és nem hülyét ajánl NEMZETÉNEK, NÉPÉNEK FAJÁNAK VEZETŐ BEOSZTÁSÁRA!

azzal A KÜLÖNBSÉGGEL, MÍG A KEZDET AZ AJÁNLOTT BELEEGYEZÉSE KELL - DE VISSZAHÍVÁSAKOR CSAK BIZONYÍTÁS ARRA, HOGY JÓ VAGY ROSSZ AKARATÚ AZ OK AMIVEL A 12 FŐ JELLEMEZI ALKALMATLANSÁGÁT! MELY BIZONYÍTÁST EGY MÁS ALAKULAT 12 FŐ VÉGZI EL. A VÉGSŐ SZÓT AZ ÉRTELEM ADJA MEG A FEJEDELEMNEK! aki dönt véglegesen SZER-INT-EM!
id. Kiss László
#23 | satu - 2013.01.25. 22:27:55
Drága Hegel! Igazán nincs mit!
Bár hozzátenném: én csak az első fejezet első részét olvastam el, azóta félreraktam, majd ha nem lesz érdekesebb olvasnivaló talán előveszem. Bár ez se biztos.

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 100% [3 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 0% [0 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archívum