Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Putyin a nyugat halálos döfését készíti elő?
Putyin a nyugat halálos döfését készíti elő?Az úgynevezett multi-kulti politika elterjesztése nem a mi kívánságunkra történt. Kieszelője a zsidó hatalmi központ, ellensége és gyökere a fehér "rassz", a faj, többek között a magyar faj, Gömbös, Szálasi, de különösen a német faj Luther-től, Schilleren át egészen Hitlerig. Felvetődik a kérdés, hogy végül is miért?
Mert ezek a fajok akik alapjában felismerték a világ pénzrendszere szervezőinek a kilétét és céljait, amit közismerté tettek. A pszichológiailag és katonailag kiszolgáltatott németeknél kitalálta a zsidó hatalmi központ a világtörténelemben a legnagyobb és egyben egyedülálló jogi bűncselekményét, az úgynevezett nürnbergi nemzetközi katonai tribunált. Ezen terrorista tribunálon keresztül létrejött a "hazugságok gyára", amely a történelmi eseményekről szóló "leírásokba" hazugságait "bebetonozta".


A nürnbergi perek során a katonai tribunál megkezdte az úgynevezett "zsidók kiirtását", mint tényt bizonyítani és ezzel az elkövetkezendő világpolitikát meghatározni. Ezek után létrehozták a nemzetiszocialista vádakat. Jellemzői ezen tárgyalásoknak a nürnbergi példa szerint, hogy a bizonyítékokat, amik a vádlott ártatlanságát bizonyítanák, elutasítják, vagyis nem adnak neki helyet a tárgyalás folyamán. Teljesen mindegy mit tett, de el kell ítélni! Az őrült hazugságokkal hozott ítéletek, a "morális" vezető vonal merénylete volt a német nép ellen. A "Nürnbergi-Tribunál" segítségével a zsidó lobbi, végleg elérte a tisztesség, az őszinteség, szavahihetőség emberiességet jellemző karakterének a fellágyítását. Sikerült a jogállamiság, az igazságosság és a nemzetközileg elfogadott jogokat alapjaiban kiiktatni, kiirtani. A hamis tanúzás, gyilkosságai, az igazságtalanság, legyőzte a civilizáció ősi értékeit: az igazságot, az emberségességet és a jogot.

Nürnberg csak arra volt jó, hogy az ellenfél marxizmus/globalizmus, Hitler idealista elképzelését, a népek szabadságát, tűzzel vassal kiirtsa és a világot egy titkos tervezetben foglaltak alapján rabszolgasorsba döntse. Az ellen-tervezet megsemmisítése úgy, hogy a népek szabadságát hirdető eszme képviselőit egy sátáni lármában megöli. Erre szükség volt, hogy minél nagyobb legyen a hatás a saját tervezetük kivitelezésének megvalósításához. Ezért kellett Nürnberg.
Ma már nemzetközileg is elismert, hogy a Német Császárság nem bűnös az első világháború kirobbantásában. A valóságban, tényleg nem volt okozója az I. Vh.-nak. Ennek ellenére a győztesek már akkor követelték a háborús pereket a legyőzött németek felett.


Évtizedeken keresztül az angolok az utolsó Hohenzoller uralkodót, a háború fő bűnösének tartotta. Az 1918-ba megtartott angol parlamenti választásokon a liberális Lioyd George azzal a jelszóval nyerte meg a választásokat, hogy "akasszuk fel a császárt"!
Már 1919-ben követelték a győztesek a német ártatlan értelmiség kiirtását, de az évtizedes hazugság-propaganda oda vezetett, hogy a németek elhiszik, hogy egyedüli okozói voltak az 1914-es és 1918-as eseményeinek!
Az első Vh. után, a barbár győztesek ténylegesen a Versaillesi "gyilkossági terv" (Scheidemann) 227-230 cikk "büntetési határozat" értelmében, II. Vilmos császárt, a nemzetközileg elfogadott erkölcsi törvények és a szentesített szerződések súlyos megsértésével vádolták és nyilvános vád alá helyezését követelték. 1920.február 3-án a szövetségesek egy kiadási listát nyújtottak át a birodalmi kormányzathoz, melyben ranggal és szolgálati megnevezéssel 895 személy kiadását követelték.

Valójában a Versaillesi-szerződés 228. cikke értelmében kérhették a szövetségesek a "háborús törvények és szokások megszegése miatt", a bűnös személyek kiszolgáltatását és katonai bíróság elé állítását. A háborús bűnösök pere ekkor elmaradt, mert az 1920. január 16-án benyújtott II. Vilmos császár kiadatásáról szóló követelést a holland kormányt uraló Wilhelmina királynő, 1920. január 20-án elutasította.
1919-be nem észrevétlenül, látható volt a weimári-kormány kötődése a szövetségesekhez, de karakterében még mindig nem volt oly romlott - amit nem mondhatunk el a mai német kormányról -, mert a Versaillesi-szerződés pontjai ellenére, egyetlen egy németet sem szolgáltattak ki a szövetségeseknek.

A Versaillesi-"gyilkossági terv" volt a kiváltója annak, hogy Adolf Hitler, a népfelszabadító tervezetével hatalomra került. Rajta kívül, a politikusok nagy többsége megalázkodva a szövetségesek előtt, hozzájárult a német nép kifosztásához. Adolf Hitler volt az, aki megígérte a német nép elleni bűncselekmények befejezését, melyet minden más, karakterében egészséges politikus megtehetett volna. De ennek ellenére senki nem merte megtenni ezt a lépést, mert a győztesek nem voltak hajlandók a német nép ellen a megaláztatást, a kifosztást a jogtalan jóvátételi követelést felhagyni, egy újabb háborút hirdettek meg a német nép ellen.

Ma már nemzetközileg elismert történészek bizonyítják, a korabeli bizonyítékok alapján, hogy Németország nem felelős az I. Vh. kirobbantásért. Maga a drezdai katonai múzeum igazgatója, a történész Mattias Rogg is igazolja, hogy a II. Vh. az I. Vh. következménye. (nagyon sokan tudták és tudjuk, hogy ez így volt, de kénytelen vagyok esetenként közismert személyek idézésére, mert még mindig ott tartunk, hogy a félreoktatott értelmiség még mindig nem képes az őt körülvevő valóságot elfogadni(ok-okozat). Végül is, a két Vh. összetartozik, nem érted a másodikat ha az elsőt nem ismered.


Szeretnék elétek tárni Vladimír Putyin beszédéből egy idézetet, melyet eddig egyetlen egy valamire való politikus a világon nem mert 45-óta kinyilvánítani, annak ellenére, hogy biztos vagyok benne, hogy tudják. 2013.szeptember 19-én a Valdai-Club találkozáson a következőket nyilatkozta Putyin: "emlékezzünk a Versaillesi-szerződésre, mely orosz részvétel nélkül jött létre. Nagyon sok nemzetközileg elismert kutató vallja, hogy Versailles a II. Vh. szülője. Ezzel én egyértelműen egyetértek, mert a Versaillesi-szerződés kimondatlanul igazságtalan volt a német néppel szemben. Ezen megszorítások és terhek alatt összeroppant az ország. Ezzel a következő évszázad irányvonalát is lefektették.

Putyin ezzel igazolja Hitler, 1940 november 8-án elhangzott, az európai népekhez intézett beszédét. Hitler szó szerint: "Mit jelent ezeknek a nemzetközi hiénáknak a demokrácia, vagy a tekintélyalapon nyugvó állam? Nem érdekli őket. Egy van ami őket érdekli: hogy valaki hajlandó-e önmagát kiraboltatni? Igen, vagy nem? Hogy valaki elég buta ahhoz, hogy csendben legyen? Igen, vagy nem? Ha egy demokrácia elég lebutított ahhoz, hogy csendben maradjon, akkor ez jó. Ha egy tekintélyelven nyugvó állam kinyilvánítja, hogy ti továbbra már nem rabolhatjátok ki a népünket, sem belülről, sem kívülről, ez akkor rossz.

És mi van ma?

Maradjunk a nemzetközi porondon, a volt francia miniszterelnök kijelentésénél. Francois Mitterand: "az euró a folytatása a Versailles-nak", Németország fizetni fog, ezt hangoztatták már a húszas években, és ma még mindig fizet. Maastrich a Versaillesi-szerződés háború nélkül.
Mit is mond Putyin: minden embert mészárló univerzális-bűncselekmény, mellyel az I. Vh.-t a német nép ellen tervezték, majd a Versaillesi-gyilkossági tervvel a németeket teljesen kirabolni és megtizedelni szándékozott, ugyanazok felelősek a II. Vh. kitöréséért.
Putyin a 2013. szeptember 19-i találkozón tovább megy megnyilvánulásaiban. Az 1914-óta hangoztatottak, a lemenő nap országa, a nemzet, a Refugium vagy is a "fehér faj", az évezredes európai etnikum kiirtása. A hazugságok tömkelege a két világháború bűnösségéért, közvetve és közvetlen, állandóan követelik a minden elsöprő, pusztító multi-kulti politika folytatását, ezzel megfizetve a múltukban elkövetett "bűncselekményeikért".

Putyin: "van még egy alapvető dolog amire szeretném a figyelmüket ráirányítani. Egyes európia országokban sok szemszögből figyelembe véve a művileg létrehozott multikulturalizmus megalapozásának módját, igencsak érdekes kérdéseket vett fel már önmagában is. Egyesek ezeket a kérdéseket úgy válaszolják meg, hogy ezzel fizetünk a múltban elkövetett gyarmatosításokért. Ez nem véletlen, ahogy ma már sok európai politikus és közismert személyiség, a multikulturizmust nem hogy megkérdőjelezik, de egyszerűen meghiúsultnak tartja. Nem működik az, hogy egy idegen nyelvet egy idegen kultúra alapelemeit, más kultúrájú társadalomba beillesszék. Egy nemzet egységének szavatolásához szükséges, hogy az emberek egy civilizált azonossági fejlődésen menjenek keresztül, mégpedig a közösségüket meghatározó alapelveken keresztül és természetesen a felelősség vállalása a nemzetük alakulása iránt... új kezdetünkkor 1990-ben mondotta Szolzsenyicin, hogy a nemzet fő célja a XX. században a népesség fenntartása... a nemzetünk történései során sajnos az emberélet nem sokat számított.

Ha jól megfigyeljük, Putyin mondanivalóját, észrevesszük, hogy nem fogalmazott meg mást, mint amit Hitler a Harcom című művében leírt:

"Ma harc tombol egy nagy célért: egy kultúra harca a fennmaradásáért. Ez a kultúra átkarol évszázadok óta bennünket Görögországtól Németországig a népek országának felismerése, hogy nevelésben elsősorban nem csak az ismeretek továbbadása a cél, hanem egy egészséges ember létrehozatala."

Putyin tovább: "Oroszország az erejét ma és az elkövetkezendő évszázadban a lakosságának a képzése, a kreativitásának fejlesztése, a pszichikai és tudati egészségének a növelése és nem elsősorban a ásványi kincseinek kibányászása ahhoz, hogy az emberek hazafiságát növeljük, szükségünk van a nagy orosz kultúra és ismerete visszaállítására."

2013. decemberében a gyilkos zsidó bolsevizmust végkép elűzte azzal, hogy a kozákokat, akik Adolf Hitler Wehrmacht hadtestében Sztálin ellen harcoltak, követendő példaképként terjesztette az ifjúság elé. Most ez év vége felé, megfenyegette Németországot és a nyugatot, hogy még több igazság kerül napvilágra.
Nagyon jól tudja, hogy a nyugati politikai rendszer csak is a hazugságokra épül. Ha az igazság nyilvánosságra kerül, az elsüllyedésük megállíthatatlan. Egy Moszkvában megtartott történész-kongresszuson Putyin, a Hitler-Sztálin szerződést nem tartotta rossz ötletnek. Ha valakik nem tudnák, ebben a szerződésben osztották fel Lengyelországot a szovjet és a német birodalom között. Ennek az 1939-ben létrejött szerződésnek a meglétét Moszkva még 1989-ig tagadta.

Putyin nagyon sokáig abba a hiszemben tartotta magát, hogy a nyugat Oroszországot elfogadja és a további NATO általi bekerítéseket nem folytatja, ígéretben tartotta magát az NSZK által kívánt történelmi hazugságokhoz. Még 2009 be Putyin úgy nyilatkozott, hogy a Szovjetunió és a nemzetiszocialista Németország 1934 és 1939 között kötött szerződései "morálisan nem elfogadhatók".

És most mi ez az új irányzat?

2014. november 5-én az orosz fiatal történészek találkozóján Putyin még rátett egy lapáttal, a szovjet történelem egy fontos részét kiigazította. Úgy fogalmazott, hogy az 1939-ben megkötött 'Molotov-Ribbentropp' szerződés, amit Moszkva és Hitler-i Németországa aláírt, egy jó megállapodás volt.

Mitől fél legjobban a nyugat és a Merkel-bagázs? Attól, hogy Putyin a fiatal történészeket utasította, vizsgálják felül a II. Vh. létrejöttének történetét... "én azt hiszem, hogy Churchill volt az, aki szűk körökben úgy fogalmazott: "most a háborúnak kell jönnie".
Úgy gondolom, ezek egyértelmű figyelmeztetések arra, hogy mielőbb kiderül a Hitler mögötti igazság, és napvilágra kerül az úgynevezett "holokauszt" valósága és az akkori zsidó politika. Putyinnak fegyverek nélkül is hatalmas eszköztár áll a rendelkezésére. Több tonna zárolt dokumentum vár arra, hogy számunkra feltárják a megtörténteket. Putyinnak tudomása van arról is, hogy Churchill gyilkolási mániája nem csak a német nép lemészárlására terjedt, ki mert a II. Vh. után követelte Moszkva atomfegyver általi megsemmisítését is. Egy FBI feljegyzésében a következők találhatók: "A világ civilizációjának a megmentése akkor lehetséges, ha az USA elnöke Oroszországot a világbéke veszélyeztetésével megpecsételi, és Oroszországot megtámadja. Ha egy atombombával Moszkva megsemmisítésre kerül, Oroszország "fejetlenné" válik. (deilymail.co.uk, 2014. november 8.)

Nézzük csak a dolgokat, a "világellenség" ördögök, mint Churchill, kicserélhetők. Hitler veszélyt jelentett a világ civilizációjára, Hitler csatavesztése után a "barát" Sztálin következett.


Ez ma úgy van, igy van, Szaddam Hussein egy igaz "barát" volt, majd "az emberiség ellensége". A listát a végtelenségig lehetne folytatni, hogy a lobbyk által kijelölt állam vezetője a "barátból" milyen hamar "halálos ellenség" lesz. Ez emlékeztet újból, a már előbb idézett Hitler 1940-es beszédére.
"Mit jelent ezeknek a nemzetközi hiénáknak a demokrácia vagy tekintélyen nyugvó állam? Nem érdekli őket. Egy ami őket érdekli: ha valaki hajlandó önmagát kiraboltatni? Igen vagy nem? Ha valaki elég buta ahhoz, hogy csendeben legyen? Igen vagy nem? Ha egy demokrácia igen lebutított ahhoz, hogy csendben maradjon, akkor ez jó. Ha egy tekintélyen nyugvó állam kinyilvánítja, hogy ti továbbra nem rabolhatjátok ki a népünket, sem belülről, sem kívülről, ez akkor rossz."

Ha figyelemmel kísérjük a 2006-ban Putyin "Felhívás a nemzethez" című beszédét, ugyanezt találjuk más megfogalmazásban: "ha a saját érdekeiről van szó, Washingtont nem érdekli a demokrácia vagy az emberi jogok... ahogy egy régi mondás tarja: "a farkas tudja, hogy mikor kell zabálnia és ö zabál anélkül hogy a másikat meghallgatná."

Egy időben Putyin országszerte egyre több emlékhelyeket emeltetett a szovjet terror áldozatainak. Ha egyre több emlékhely jön létre, akkor kivédhetetlen, hogy ne kerüljön sor a tettes felismerésére. Nem véletlen, hogy 2013. június 13-án egy zsidó könyvtár felavatásánál Putyin emlékeztette az ott lévőket, hogy az első szovjet kormány összetételét 85%-ban a zsidóság adta.

Ha összevetjük az eseményeket, valóban csak idő kérdése, hogy Putyin a halálos fegyvert az - a II. Vh. igazságát és az akkori zsidó politika ismertetését- beveti, és tudjuk mindannyian, hogy a lobby-rendszer csak is a hazugsággal tartható fent. Ahogy az igazság napvilágot lát, az utóbbi kimúlásra van ítélve.

Az események pozitív alakulása ellenére azért a figyelmetekbe ajánlom, hogy a nagyra tartott hitleri ideológiának a háttérből pénzelője ugyanaz volt, aki ellene harcolt.

A H.Res. 758. törvénnyel kapcsolatos események háttereként még érdemes megemlíteni, hogy az amerikai történelemben még ilyen gyorsan nem vittek keresztül törvényjavaslatot a képviselőházban. A története az, hogy 2014 november 18-án a külügyi bizottság egy rövid tárgyalás után visszaküldte a képviselőházba és december 4-én, tehát 16 nap múlva, 411:10 szavazati aránnyal, valójában egyhangúlag elfogadták. Tudnunk kell, hogy a kongresszus tagjait a lobbi ellenőrzi. A hadiipar, a Wall Street és nem utolsó sorban a texasi olajmágnások. "A háború mindig jó üzlet"! Még megemlíteném, a volt képviselő Dennis Kucinich megjegyzését: "Ez a tervezet Oroszország teljes elszigetelését követeli meg". Értelmezzük érthetően: Készüljünk fel egy Oroszország elleni háborúra.

/Aramis/

Amerika a háború ösvényén...

Az amerikai cionista vezetés felkészült a háborúra. A III. Vh. szenárióját a Pentagon már legalább egy évtizede előkészítette, most elkezdődött az operatív fegyveres katonai síkba való áthelyezése az oroszok ellen. Úgy a szenátusban, ahogy a kongresszusban, törvényjavaslatok lettek beterjesztve melyekben kielégítő háttér-információkkal szolgálnak egy Oroszország elleni háborúhoz.
Nem egy hidegháborúról beszélünk, a biztonsági felépítménye egy hidegháborúnak megsemmisülve. A kelet-nyugati diplomácia gyakorlatban nem működik. Ezt kiegészíti egy erőteljes háborús propaganda. Az ENSZ szinte ignorálja a végtelen háborús bűncselekményeket, amelyet a nyugati szövetségesek végrehajtottak és végre fognak hajtani.

A H.Res. 758 -as törvény, amit az amerikai képviselőház 2014.december 4-én jóváhagyott, (a szenátus még nem hagyta jóvá) nem más, mint szabad keretet biztosítani az amerikai elnöknek és a katonai főparancsnoknak a kongresszus jóváhagyása nélkül, szabad utat engedélyezve egy katonai konfrontációra az oroszok ellen.
A világ biztonsága a tét. Ez a történelmi szavazás valószínűség szerint világszerte milliók életét fogja befolyásolni. Erről természetesen a fősodratú média hallgat, és ez továbbra is fent áll.

A világunk, amit ismerünk, válaszút előtt áll. Moszkva az amerikai és a NATO fenyegetésre reagált. A határai veszélyben vannak. December 3- án az orosz katonai minisztérium bejelentette egy katona-politikai szervezet létrehozását, mely háború esetén a kormány tevékenységeit átveszi.

/Chossudovsky Prof./

Gyakorlatilag az USA és Oroszország felkészült a háborúra. Mindkét fél katonai irányítás bevezetését tervezi, csak egy problémájuk van, Európa, közöttük. Az európai katonai irányítás bevezetése hajszálon, illetve Európa-ellenes korrupt, cionista érdekeket kiszolgáló EU "irányításon" és a tagországok korrupt kormányain múlik. Az s. 2277-es USA törvény európai életbe léptetése azt fogja eredményezni, hogy az EU tagállamainak egy része nem fogadja el, és próbál semleges maradni, egy részük pedig az egyik vagy másik oldalhoz csatlakozna, de nincs "másik" oldal, ahogy "egyik" sem. Az s. 2277-es és a H.Res. 758-as USA törvények indoklásában olyan hazugságok szerepelnek, amelyekről a fél világ tudja, hogy pofátlanul koholt vádak, de igazából nem is ez a lényeges. A lényeg, hogy a cionisták Európát akarják elpusztítani és a maradványait felosztani. A "Molotov-Ribbentropp"-paktum mintájára ezúttal az USA és Oroszország között is készülhetett hasonló "Európa bőrére". Szerencsére ehhez katonának nevezett emberek is kellenek. Remélhetően ezek a mundérba bújtatott emberek, emberek maradnak egyenruhában is, és maguk és családjuk helyett elpusztítják az emberiség, honfi -és embertársaik embernek látszó ellenségeit... mi segítünk...

/Tulok/

  Hozzászólások
#41 | piskota - 2014.12.21. 23:56:44
Tulok Laci!
" Hitler veszélyt jelentett a világ civilizációjára,.."
Tartok tőle, hogy sokan, akár a többség, direktbe érti az írtakat...
Olyan mérhetetlen, a mai napig tartó, lehengerlő propaganda háború folyik Hitler Németországa ellen, amely, csakis az egyértelmű kétértelműséget tűri meg.
Ezt kérlek vedd figyelembe...
Gyz
Muszáj vagyok hozzá tenni: a múltban is, ma is, lenyűgöznek a megalapozottságra épülő korrekt írásaid.
Gyz
#42 | piskota - 2014.12.22. 11:46:06
Karácsony közeleg!
Így nincs semmi meglepő, hogy angyal szállt el körünkben...
A hallgatás csendje nyújt lehetőséget a mérlegvonásra, kinek kinek szándékai, értékrendje szerint...
Egyesek igen elégedetten dőlhetnek hátra, az elvégzett jó munka tudatában. Ismét, és ismét sikerült ezreket távol-tartani attól, hogy maradék elnyomorított jogát érvényesítve, valaki is igényt jelenthessen be, mi is itt élünk...
A trend folytatódik, folyamatos...
Aki nyilvánosan kezdeményez, feladatot vállal, azt le kell darálni, meg kell hurcolni, ha lehet, meg kell alázni, mert az csakis gazember lehet...
Támadjuk, kényszerítjük védekezésre, előrelépés helyett...
Pedig sokan tudják, értesültek róla, hogy bizonyos körök létrehozták, működtetik az "Internetkommandót", képzett, s jól érvelő kommentelőkkel...
Nos, ez is harc, de ezt a harcot már nem én fogom megvívni... Ez rátok vár, mert fenyegetően közeleg az az idő, mikor már nem lehet tovább kitérni...
Egyesek hanukáznak, hanukázhatnak, hiszen megint jó évet zártak...
A többieknek, a többségnek a hite szerinti Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Gyöngyösi Zoltán
#43 | Renegat - 2014.12.22. 21:21:33
"Kína arról biztosította Oroszországot, hogy szükség esetén segítséget nyújtana a számára. Emellett pedig arra ösztönzi az orosz felet, hogy minél inkább a kínai jüant használják a kereskedelmi tranzakcióik során és ne a dollárt. A kínaiak jól láthatóan tovább közelednek az orosz félhez, miközben kapóra jön nekik a saját devizájuk népszerűsítése is a jelen helyzetben."

http://www.portfo...08246.html

Most meg szárnyal az orosz tőzsde, a rubel is szépen erősödik a dollárhoz képest, ma reggel óta 9 százalékot izmosodott az orosz fizetőeszköz.

http://www.portfo...08229.html

****************

Gyalázatos: - Ez lesz a devizahitelesek karácsonyi ajándéka!

"A svájci frank hiteleknél 256,5 forintos, míg az euró alapú kölcsönök esetén 309 forintos árfolyamon fizethetik a tartozásukat a devizaadósok január elsejétől."

http://www.penzce....5400.html

*****************

Paul Craig Roberts amerikai közgazdász elemzése a dollár helyzetéről és a rubel elleni pénzügyi manipulációs támadásról.

A dömping mennyiségben nyomtatott dollár lassan, de egyre inkább felgyorsulva cunamiként megsemmisíti az amerikai gazdaságot.Az amerikai gazdaság 70%-a fogyasztói alapú.A fogyasztó halott: nincs pénz, nincs elég hitel, túl sok az adósság, magas a munkanélküliség, egyre nőnek a hadi kiadások.Előremenekülési alternatívának maradt a mértéktelen-fedezetlen pénznyomtatás, a fegyverkezés és a háborúk.
Út a semmibe...

www.sott.net/image/s11/220057/full/Newspaper_With_Financial_Colla.jpg

http://www.sott.n...nd-of-NATO
#44 | Hegel - 2014.12.22. 22:06:12
https://www.youtu...80b6HCHJXI
Remélem zusa elvérzik előbb mint kirobbanthatna valamit.

Ahogy látom végjáték van de egy sarokbaszoritott patkány harapni még tud.

Hacsak nem a jezsuiták rángatják a szálakat és ök finanszirozzák mindkét oldalt majd - a rosszcsildok a bankárjaik...
#45 | Aramis - 2014.12.23. 08:24:34
Hegel
ott ahol két fél összeugrik mindig keresni kell a harmadikat!
#46 | Hegel - 2014.12.23. 10:59:39
Aramis nyilvánvaló a nevető 3 aki irányitgatja a dolgokat usában és o ban is ott a betelepült...sőt a világ minden táján.Piskóta kivánt is nekik jó ünnepeket.

És tuti ugyan az a technika finanszirozásilag ami 1-2 vh volt...már 1x-2x bevált... és a azóta születetteknek mint vicc helyett a valóság uj belemennek önként álhazafiságból. Mert már ma az is csak???

Aki az embereket szereti az az aki teremteni is tud...gyermeket nevel véd mert az védtelen és épiteni tud mert az érték mindőnknek.

Aki pedig vágóhidra hajtaná?
#47 | spartakusz - 2014.12.25. 06:56:42
Szólj hozzá...
Közzététel a Facebookon is
Hozzászólás László Kiss néven (Nem te vagy?)

Gyula Szeszák · Kiemelt hozzászóló · ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nem írjátok, hogy Putyinnak a tőkés oligarchának, az Orosz Köztársaság (majdnem) örökös elnökének, az orosz titkosszolgálatok legfőbb parancsnokának vagy az egykori kágébésnek támadtak ilyen jövőbe mutató zseniális gondolatai?
Jobb is a "jövőnk"-be mutatni, mert a múlt és a jelen szánalmas képet mutat a nagy ("négylaki"Wink emberről.
Hol volt az orosz titkosszolgálat (FSZCool, amikor a CIA, az ukrán zsidók közreműködésével, megszervezte a Kijev - majdani puccsot. Az ilyesminek ezernyi jele van, amely nem kerülheti el a titkosszolgálat figyelmét. Kivéve azt az esetet ha három majmot kell (!) alakítania, azaz nem szabad látnia, hallania és beszélnie. Ki csinálhatott három majmot a legendás FSZB-ből Putyinon kivül?
Szíria esetében már megszoktuk, hogy az elégtelen orosz "támogatás" folytán százezrek haltak meg, többmillióan tengődnek menekült-táborokban és romokban hevernek a városok, az infrastruktura. De közben az ISIS hipp-hopp leszakította Szíria északi részét és maga kereskedik a szíriai olajjal. Az orosz titkosszolgálat ezt sem vette észre. Hogy lehet ez? Lásde mint fent. Don*aha* és Luhanszk hadszintérré változtak, úgy hogy a kártevő zsidóknak haja szála se' görbült. Kolomojszkij is elhordhatta az irháját Izraelbe és magával vihette a Tóráját is.
A "cár" most kezd ébredezni. Késő.
Ami benneteket illet, látom hogy kritikátlan tekintély tiszteleteteket hiánytalanul megőriztétek. Nem csoda, hisz ez a pápisták fő erénye. Kifizetődő is, mert biztos tiétek lesz a mennyek országa.
A bejegyzés törlésével számot vetek, így írásotokat és arra adott válaszomat közzéteszem Facebook oldalamon is.
Válasz · Tetszik · Bejegyzés követése · 15 órája
László Kiss · Bázakerettye, Zala, Hungary
https://www.youtu...eBzlydNeeg

Kedves Gyulabá! elösztökél a fenti pontot ajánlom - tökéletesen a valóságot írod - félek, hogy úgy jár mind régen a cári család ha így folyattatja a pityó...

szer-e-tet-el-
id. Kiss László Kiss
Válasz · Tetszik · 2 másodperce

innen:
http://www.jovonk...zolgalatot
#48 | Renegat - 2014.12.31. 23:38:09
"Kína figyelmeztette Putyint: -az USA világháborút akar"

A közelmúltban a kínai belügyminiszter-helyettesnek egy Underwood nevű Blackwater-zsoldos bizalmas anyagokat adott át, amelyekből kiderült, hogy ezek a műveletek már most is előkészítés alatt vannak, és a közeljövőben számítani kell olyan amerikai akciókra, amelyek célja katasztrófák okozása, hogy a világ káoszba boruljon.

http://mkh.valosa...borut-akar

http://www.jovonk...%20putyint

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 100% [3 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 0% [0 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 15:17

Archívum