Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- 780.) Utolsó tárgyalás...
- 797.) Utolsó írás...
- Figyelem! Figyelem!...
- 795.)Adódik a kérdés, hog...
- 794.)Kedves Dunaújvárosi ...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Hogyan lehet hidakat építeni a szétszabdalt társadalomban?
Hogyan lehet hidakat építeni a szétszabdalt társadalomban?Az oszd meg és uralkodj elvén dolgozó társadalmi atomizáció nem természetes jelenség, azt legerőteljesebben a pártok manipulálják!
Először tisztázzuk a társadalom meglehetősen hamis értelmezését, amit a marxista ideológia csak azért alakított ki, hogy azt ideológiai mázzal bekenve használja fel az értékrend alapú nemzet eltakarására. Sajnos a burzsoá polgári világ is hasonló úton jár, hiszen az egykori kommunista államrend által, erőszakkal államosított ipar „nemzeti vállalatai” helyett ma, a „nemzeti dohányboltok” elnevezés dívik, mint a „nemzeti” kifejezés egyik legújabb és sajnos eredményes lejáratása.
Tisztázzuk tehát mi a társadalom és hogyan viszonyul hozzá a nép és a nemzet, mint a társadalmat alkotó rétegek! A Wikipédia szerinti három, értelmező, fogalom-meghatározás:
Köznapi értelmezés
A társadalom köznapi értelmezése nagyobb embercsoportot jelöl, akik egyfajta rend szerint együtt élnek…..

Társadalomtudományos meghatározás
Anthony Giddens így határozta meg a társadalom szót: "A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló területen élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek csoportja"… Még elvontabban a társadalom önálló egyedek közötti kapcsolatok hálózata. A társadalom kifejezést szintén gyakran használják kölcsönösségi viszonyrendszeren alapuló közösségekre.

Politikai értelmezés
Magától értetődik a társadalom jelentésében, hogy a tagjai… alatt gyakran egy ország állampolgárainak közösségét értik. Sőt, amikor a polgári jólétet biztosító nemzeti intézmények vonatkozásában használják, a társadalom kifejezés magának az országnak lesz a szinonimája. A társadalom legtágabb jelentése az egész emberi faj, amely az állatvilágból kiemelkedve új típusú létformákat hozott létre. Hívőként ugyan tagadom az állatvilágból való emberi kiemelkedés lehetőségének elméletét. Ám tudom, hogy a liberális materialista gondolkodásban ez egy bevett formula, így nem is tagadom, hogy léteznek olyan személyek, akik valóban nem Isten teremtményei!
A társadalom szó tehát ténylegesen a "társ" szóból született a latin societas ("társadalom") mintájára úgy, ahogy a Kossuth idejében használatos "álladalom" vagy éppen a "forradalom" szó is. Szerintem tehát a társadalom általánosan használt értelme – az etnikai jelzővel együtt – egy-egy ország azonos kulturális közegében élő, ám abba különböző módon illeszkedő, de azon a területen tartózkodó emberi csoportokat jelent. Vagyis létezik magyar társadalom, de francia, német és amerikai is. Ez utóbbi alatt az USA társadalmát értem, kik heterogén etnikai eredettel ugyan, de viszonylag azonos (pénzalapú) közös kultúrát teremtettek maguknak. A magyar társadalomban régóta nem jelent meg annak igénye, hogy tisztázódjon milyen társadalmi rétegek is vannak jelen? A marxizmus próbálta a munkás-paraszt osztálynak és az értelmiségnek, mint egy rétegnek definícióját meghatározni, ám e besorolásnak szinte csak és kizárólag hatalommegtartási okai voltak.
A nyugati filozófia részben más irányt képvisel. A felvilágosodás korában jelenik meg az ún. társadalmi szerződés, amely a nép és a hatalmon lévők alkotmányban rögzített megállapodása. Ebben az emberek veleszületett jogaik egy részéről lemondanak a közösség, a szervezett államhatalom javára, de joguk van az állam irányítóinak ellenőrzésére közvetett (Montesquieu mintája) vagy közvetlen módon (Rousseau mintája). Bevallom számomra ezek az elméletek egyáltalán nem kielégítőek, mert hiszek az arisztotelészi politeia közjót szolgáló voltában, s így a társadalmat csak a szokásjogok – vagy az isteni jog – korlátai között tudom értelmezni, s nem tudom elfogadni társadalmi szerződésnek azt, ami ma a demokratikus hatalmi manipulációk során hibásan kialakult. A társadalmak milyensége attól is függ, hogy milyen az erkölcsi szintje, fejlettsége az erőforrások elosztásának rendszere. Strukturális felépítésük és politikai rendszerszerveződésük mellett még a gazdaságot is jellemzően meghatározza, hiszen a világ viselkedési normáit jogrendszereik írják le. Ezért vannak primitív és civilizált társadalmak, sőt a közös kultúra, hagyományok, vallás, vagy más értékek, több népet is egyesíthet társadalommá. Ilyen az iszlám, keresztény, keleti, nyugati stb.

Álláspontom szerint tehát minden államnak létezik társadalma, amely három – jellemzően elkülönült – értékrendi csoportból áll. Az etnikai alapú és a túlélésre berendezkedett NÉP-ből, valamint a nép legjobbjaiból értékrendjük alapján kiemelkedő NEMZET-ből és ál-vendégekből, vagy lakosságból áll. Utóbbiak csak laknak e területen, bár profitszerző, illetve élősködő életmódot folytatva.
A címben megjelenő társadalmi szétszabdalás tehát nem átok és nem eleve elrendelés, hanem a bankárkaszti, élősködő-kapitalista életmód velejárója. A hidat tehát nem a hármas tagolású társadalomban kell megépíteni, hanem a nép és a nemzet között azért, hogy legyen valós érdekképviselete a magyar népnek, s tisztázható legyen kik a magyar nép és kik a nemzet tagjai! Azt ugyanis, hogy kik az ál-vendégek és kik a csak itt lakó élősködők: könnyű eldönteni. Hiszen a nemzet hű tagjai között volt és ma is van jó néhány etnikailag egyáltalán nem magyar származású ember. Ugyanis a nemzet nem etnikai kategória, hanem kizárólag értékrendi! Azon idegen ugyanis, aki a magyar nép értékrendjét vallja és tetteiben is mellette áll, az nagyon is tagja lett a nemzetnek! Ezért van az, hogy egyes rajtunk élősködők még a saját véreiket is hajlandók kiátkozni, mert a magyar értékrend mellé álltak!
Bizonyos – igen erőszakos vallási és részben etnikai csoportosulások – folyamatosan vádolnak minden magyart és a magyar értékrendbe beilleszkedő hitsorsosaikat, mert nem hajlandóak elviselni, hogy vonzó alternatívát kínál a magyar értékrend, s ezért gyűlölnek minket.
(Tehát ne a társadalomban építsen hidat a nemzeti párt, hanem tegye érthetővé a nép számára, hogy csak a nemzeti értékrend lehet a jövő!)

Szeged, 2017-01-13 /Bene Gábor/


  Hozzászólások
#1 | Aramis - 2017.01.18. 01:19:08
Gáborunk!
Igen jó, sok mindenbe egyett értek, a társadalom meghatározását a legjobban a magyar nyelv csodálatos kifejezö készségével lehet a legjobban meghatározni a -társadalom- pontos meghatározását: társad és alom, tehát egy alomban a társak!!! vagyis egy ívásuak, egy alomból valók.!!!
#2 | spartakusz - 2017.01.22. 14:42:38
Érdekes témát boncolgat Bene úr!
Már én is töprengtem azon, hogy az USÁ-ban levő több féle ember lakásának kertjében vajon miért lobog az usa zászlaja?

A fekete ember a fehér ember - meg stb. angol, német, magyar, orosz, stb büszkeségből, hazafiságból, vagy egész egyszerűen elkötelezettségből - színt adva a környezetének, állampolgára vagyok ennek a társadalom államának!
Vajon mi magyarok itt a kárpát hazában, ahol szintén sok színű társadalmi taggal - néppel, nemzettel töltjük meg, ma e kérdést rosszul közelítsük meg a megoldás terén? Nagy Magyarországot emlegetünk, holott már Kossuth is értette - " a Duna melletti országok egysége - uniója" hirdette - lenyúlták ezt is? Brüsszel központtal! Talán, de ez nem jelenti azt, hogy az egységet a kárpálmedencében levő népek nemzetek között például KEÁ. = Közép-európai-államok NÉVEN NE LEHETNE LÉTRE HOZNI! A visegrádi 4.-ek azért nem jó mert megint a magyarok... Trump ha valós és komolyan teszi amit beszédében elmondott, szerintem számíthatunk rá - és Putyin segítségére is mert érdekük e politika jövő útjain egy ilyen erő ide! Persze ez az én öllegeléseim - nem kell komolan venni - de hátra mégis!

NO VÉLETLENEK MEG NINCSENEK MOST TALÁLTAM:
http://frissvilag...omaniatol/
#3 | Hegel - 2017.04.16. 15:51:52
Én ilyenekkel töltöm az időm molyolás közben..érdemes mert visszatérit a valós müveltségünkhöz kulturánkhoz . Tudjuk de muszáj ismételni mert elfeledtük, és igy ezekben a előadásokban megfogalmazódhat bennük hallgatva merre hogyan lehetne ujra nemzetté válni lakosság helyett, kulturát visszavenni technokrácia helyett.

Ugy túlbonyolitják már az eszközöket az elévülés mellett hogy nehogy amit begyakorolt az ember aszerint ugyan olyan könnyen használhassa. Mindenfajta köztes tapizást meg kompatibilitási izét közbeiktatnak amik elállitódva kicsiségektől is szerelő igénybevételét kell venni pénzért azaz költs minél többett c játék.

Nembeszélve a türelem fogyásáról és stresszelésről az embereknek, mintha a sok egyéb dologgal már nem lépték volna túl a rendelkezésre állást.

https://www.youtu...ES58FHYfyc

Pl a XP helyett szivem szerint kidobnám a win7 mint a macskát.....Nekem xar. a nyomtató miatt kellett ami vele se müködik. De majdnem minden ipari cikk ma ilyen müsor szerint müködik....
Ideje lenne ennek a technokrata világnak végét vetni! - és helyette organikus világot visszaépiteni az életünkbe mert ez felemészt!
#4 | Zimo - 2017.04.16. 17:03:39
Kedveseim, Feleim!

Az egyben, mindennek meg van a maga helye, szerepe.
Világunkban működik az Isteni rend és az életünk a szerint halad, még ha ezt néha nem is így látjuk.
Egy hajunk szála nem hullhat le az Ő tudta és engedélye nélkül.

Ha nem így látjuk. az azért van, mert ezt az Isteni rendet nem értjük, tehát keresni kell a miérteket.
Ha megtaláljuk, megtaláljuk a belső békénket is, ha mégsem: tudjuk kimondani, hogy "Legyen meg a Te akaratod".

Áldott Ünnepeket mindnyájatoknak és békét a világnak is!
#5 | Hegel - 2017.04.17. 16:40:33
A nyuszi hozta itten: Nektek IS! Ha már ismerős ismétlés a tudás anyja ha meg uj dolgok vannak mégis az az Atyja...

http://montalk.ne...dge_HU.pdf

A politika a tudás a önmagunkról minden más fene tudja ebben a nagy kaoszban mi.
Hol bombákat igérgetnek egymásnak (Ékorea zusa ) hol valami mást..olyan pimpóféléket ami nem virág.

Grin

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 0% [0 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 100% [2 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archívum