Copyright © All right reserved by Tulok
A nepáli papok:
2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a
világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"
A valódi jövőnk csak a valós múltunk méhéből fakadhat. Nem értheti igazán senki, mi történik ma körülötte, vagy pláne mi vár rá a jövőben, aki nem gondolkodik el a történelmi távolságokban rejlő bölcsességeken. Az ősi kódjainktól elfordulva sok ezer év tapasztalása és tudása vész el.

Következő témánk Nepál, ez a kis Himalájai ország. Nepál dél-ázsiai ország, délről India, északról Kína határolja. Területe 147ezer km2, ami mintegy másfélszerese Magyarországénak. Az ország 80%-át a Himalája vonulatai teszik ki, a többi 20% a Hindusztáni-alföldhöz tartozó Terai-síkság. Az első dolog, ami a legtöbb ember fejébe beugrik Nepálról, hogy itt található a Föld legmagasabb pontja, a 8848 m magas Mt. Everest (nepáliul Sagarmatha, tibeti nyelven Csomolungma).  Akit hazánkban Buddhának ismerünk és mondunk, szülőhelyén Nepálban Budának ejtendő. Szanszkrit neve pedig (Sákjamuni) szkíta herceget jelent.
o Katmanduban, Nepál fővárosában az egyik fő kolostort, amelyet
Budának szenteltek, Koppány-kolostornak hívják, és a Csaba-hegyen áll. Nepálban, óriási hegyek között bújik meg a magarok szállásterülete. Ezt a helyet szinte soha nem közelíti meg fehér ember. Veszélyesnek, megközelíthetetlennek tartják, így nem került túl sokszor az érdeklődés középpontjába.

- Csáji László Koppány nagy múltú elismert kutató összehasonlítása a Nepáli Magarok és őseink között."   
- Mára legtöbbjük átvette a hindu és egyéb vallást, nyelvet. Tartják a sámánvallást és a temetkezést is - utóbbit halottégetés helyett, pedig az lenne a logikus, ésszerű ezen a terepen.
- Az elhunytnak kőből lélekszéket állítanak, amibe ha beleül valaki, kapcsolatba léphet az elhunyttal. A sámán sírja kör alakú, kövekből áll,

fenyőt ültetnek a kövek közé, de szent fának tartják a diót és a tölgyet is. A magarok a sírjaira piros-fehér szalaggal ellátott botot szúrnak, amely a magyaroknál az úgynevezett Árpádsávként ismert.
- Ősi nomád hagyaték, hogy a halottakra való emlékezés nem a sírnál, hanem emlékhelyen történik
- Akárcsak a magyarok, ők is kopjafákkal temetkeznek, amelyen előfordul a tulipánmotívum megmunkálásuk a magyar hagyományhoz hasonló.
- Ornamentikájuk is rokon jelleget mutat: napvirág, tornácmotívumok - famegmunkálási azonosságok fedezhetők fel.
- A holttestet úgy helyezik a sírba, hogy a feje nyugat, a lába kelet felé legyen, a lélekszéket is így állítják be, hogy ha fölkel a halott, a hold vagy a nap felkeltét lássa.
- Természet közeliség jellemzi őket; sámánizmusuk miatt többször álltak harcban a környező népekkel (lámaistákkal, hindukkal, bönhívőkkel).
- Mint a hunoknak és a magyaroknak régen, a magaroknak a mai napig a fehér a gyászszínük.
- A sámán (dzsánkri) lélekszívó segítségével ki tudja az ember lelkét szívni, meggyógyítja, és visszahelyezi a testbe (a lélekszívó emberalakú, furcsa kultikus tárgy).
- Hét törzsre vezetik vissza magukat, az egyik törzset Budának hívják. A hét magyar törzs és a hét vezér magyar sajátosság is, Buda pedig Atilla, hun uralkodó testvérének a neve.
- Csáji felfedezései szerint a magarok mondáiban is Csodaszarvast üldöző testvérek elevenednek meg, akárcsak a magyaroknál.
- Mind a magyar, mind a magar pentaton dalokat énekel, a dorombot ismeri, népi hangszere a dob, furulya, síp.
- Magar helynevek közül néhány: Belső-Magaria, Gur, Bihar, Dunai, Szera. Gurul: "nagy ragadozómadár". (A magyaroknál a turul.)
- Közös szavak a magyarokkal például a bak, a gomba.

Írja : Csáji László Koppány
Nehéz elképzelni, hogy létezik olyan emberi közösség, amelynek tagjai nem ismerik a halálfélelmet. Ahogyan mások nem ismerik például a tériszonyt. A Nepáli Magar törzsből kerül ki sok gurka. Ezek a gurkák a világ egyik legjobban, legbátrabban harcoló zsoldosai. Sok hadseregben igen előkelő helyet foglalnak el.
Hófödte hegyek tövében elterülő Feva Tal tóban mindenkinek segít átérezni, hogy spirituálisan is egy másik világba került. Naplementét meglátni, egy katartikus látvány, ahogy a nap utolsó sugarai percről percre mind gyönyörűbbre festik a 6-7 ezer méteres hegycsúcsokat! Mankamanában, Nepál egyik leghíresebb templomában mind a mai napig kecskék százait áldozzák fel az odalátogató hívők abban a reményben, hogy az istenek buzgalmukat fiúgyermekkel hálálják meg. A rohangáló gyermeksereg nemek szerinti aránya láttán persze nyilvánvaló, hogy az égieket a sok vér nem hatotta meg. A kilátás viszont itt is csodálatos, a helyi guruk meg is áldják, akinek az kell. A Royal Chitwan Nemzeti Park gyönyörű. Nepál másik nagy attrakciója a Pokharába vezető út. Bár csodálatosak a féltrópusi erdőkkel fedett és meredek szurdokokkal szegélyezett hegyek, a lélegzetünk mégis attól állt el - szó szerint -, amit a helyiek nemes egyszerűséggel autópályának, illetve közlekedésnek mondanak. Nepálhoz képest a magyar út(v)iszonyok egyenesen svájcinak mondhatók. Sajnos Az elmúlt évek során több maoista szervezet is aktivizálódott, amelyek egy része gerillaharcot folytat, és robbantásos merényleteket hajt végre. Katmanduban magyar tiszteletbeli konzulátus működik... Tiszteletbeli konzul: C. S. Gyawali
Cím: Oasis 49 Dhara, Patan Dhoka, GPO Box 1357, Kathmandu, Nepal
Tel.: (00)-(977)-(1)-55-27-370, (00)-(977)-(1)-55-26-894
Email: info@nbe.com.np

MINDENNAPOK

'Köszönöm': dhanyabad (e:dányábád). Nepálban a 'köszönöm'-öt nem használják olyan gyakran, mint nálunk. Elég, ha csupán akkor mondjuk, ha valakinek valamiért nagyon hálásak vagyunk. Szimpla dologokért, pl. vásárláskor egyáltalán nem kell mondani, ez furcsán hangzik nekik. És viszont: ne vegyük zokon, ha valakinek adunk pl. ajándékot, és nem mond semmi köszönetfélét. Sőt még azt se furcsáljuk ilyenkor, ha a megajándékozott nem mutat különösebb örömet sem, ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy nem örül a kapott dolognak. Más szituációkban is megfigyelhetjük, hogy az érzelem kimutatás náluk nem olyan erőteljes, mint a mi kultúránkban. Igen-bólintás: van egy nagyon furcsa szokásuk a nepáliaknak, ami engem sokszor zavarba ejtett, még akkor is, mikor már tudtam a jelentését. Sokan a beleegyezésüket nem előrefelé bólogatással fejezik ki, ahogy mi, hanem egy oldalra biccentéssel és enyhe vállrándítással. Ez bennem mindig olyan érzést keltett, hogy az illető egy bizonytalan inkább 'nem' választ ad. Pedig pont az ellentétje, minden bizonytalanság nélkül. Puszi, csók, ölelkezés, kézfogás stb.: a férfi-nő közötti vonzalom kimutatása, még házaspárok esetében sem szokás Nepálban. Nyilvános helyen csókolózni, puszit adni, átölelni valakit, kézen fogva sétálni és hasonló dolgok mind nagyon megbotránkoztatóak a nepáliak számára, még ha külföldiek teszik is. Nem szokás a puszi adás sem, kivéve kisgyereknek. Viszont elfogadott, ha két fiú, férfi kézen fogva sétálnak, ez nem jelenti azt, hogy homoszexuálisak.
Szenttehén: Nepálban zömében hindu emberek laknak, akik nem esznek marhahúst, és szent állatként tisztelik a teheneket. Fogadjuk el ezt a szokásukat, ne zavarjuk meg az utcán kószáló vagy békésen ücsörgő állatokat, ha utunkba kerülnek, várjuk meg, míg odébb állnak vagy kerüljük ki őket, s nem illik átlépni sem rajtuk. 

Érdekességként az élő istennőről:

Maju Deval templomot 1690-ben emelték Síva isten tiszteletére. A fölső teraszról szépen belátni az alattunk levő térséget és itt viszonylagos nyugalom van. Visszamegyünk a földszintre és átballagunk a tér közepén álló kis palotához. Itt lakik a Kumari. A furcsa vallási "intézménynek" így vázolható fel a rövid története:
Két és fél évszázada egy fiatal lány álmot látott. Ébredése után azt állította, hogy belé szállt Káli istennő szelleme és azt kívánta építsenek neki templomot, s ott istennőként tiszteljék. A történet eljutott az éppen akkor uralkodó Jaya Prakash Malla fülébe is. Magához rendelte az ifjú hölgyet, akinek démoni tekintetétől olyannyira megrettent, hogy száműzte az országból. Ám ekkor felesége közölte vele, hogy a démon a lány helyett belé költözött és addig nem lesz eső az országban, míg kedves férje az istennő eredeti kérését nem teljesíti. És lőn. Pontosabban nem lőn - eső. Ez ott, ahol a monszun elmaradása maga a pusztulás nagyon rossz ómen. A király pánikszerű gyorsasággal - saját királyi kocsiján - a fővárosba hozatta a lányt. Felépítette a templomot, ami ma is áll. Így mindenki jól járt. Az istennő kapott egy újabb templomot, a nép elégedett volt a királlyal, aki áldozatot hozott a népért, a király örült, hogy nem kell tovább nézni felesége eszelős tekintetét, és ami a legfontosabb megérkezett az eső is. Azóta a papok a Banra nemzetségből időről időre kiválasztanak egy kislányt aki addig töltheti be ezt a fontos tisztet amíg sértetlen. Hiszen egy isten csak tökéletes lehet. A bonyolult rituálé szerint kiválasztott 3 éves kislány 8-10 évig lehet istennő. Ezután új kiválasztott kerül a helyére. Kumarinak lenni nagy dicsőség mivel a törzs a legalacsonyabb kasztok egyikébe tartozik, és bár a kasztokat hivatalosan eltörölték, kiválasztottnak lenni hatalmas emelkedés a társadalmi ranglétrán. (Végső soron anyagilag is megéri, hiszen a kis Kumari ellátásáról isteni feladata ellátása közben az Őt látni kívánók gondoskodnak, később, pedig gazdagon kiházasítják.)


Nepál népessége, 2006 végi becslés szerint 25.371.000. ebből az ősmagyar Magar törzsbeli lakosság száma 1,4 millió.

Kőrösi Csoma Sándor

HONFITÁRSUNK,  Kőrösi Csoma Sándor Élete utolsó éveiben visszatér Kalkuttába, ahol az Ázsiai Társaság könyvtárosaként Hodgson, a nepáli brit követ által gyűjtött több mint ezer tibeti könyvről leírást készít. Munkái úttörő jellegűek, s megszületett velük az orientalisztika egy új tudományága, a tibetisztika nepállal foglalkozó ága .
A veleméri Sindümúzeum tetőcserepein kivételes jeltörténeti értékű rajzokkal találkozhatunk. Az egyik sindürajz pontos párhuzamát megtaláljuk a nepáli magaroknál.

A veleméri Sindümúzeumban kétszáznál is több rajzos tetőcserepet őríznek. Ezek közül két-három tucatnak van írás- vagy jeltörténeti vonatkozása. A most bemutatandó példány fényképe a veleméri Csinyálóház honlapján szerepel.
A magarok emlékeznek arra, hogy ők északról (talán a sztyeppről?) vándoroltak mai hazájukba, ahonnan erősebb népek egykor kiszorították őket. Hogy ezek a harcok mikor lehettek, nem tudható.
1. ábra. Veleméri rajzos sindü (tetőcserép) a pillanatnyilag átépítés miatt nem látogatható Sindümúzeum raktárából
A további párhuzam TESTVÉREINK ÉS MIKÖZTÜNK a csodaszarvas-monda ismerete a nepáli magaroknál.
Nepáli magar sámándob rajza Hoppál Mihály nyomán
A veleméri világmodell pontos megfelelőjét (egy magar sámándobról) Hoppál Mihály mutatta be legutóbb megjelent, sámánokat és sámánjelképeket közreadó szép kötetében. (A kötetből hiányoznak a székely jelekre való utalások, bár a kötet tele van erre okot adó képekkel.)
Mi következik e pontos magyar-magar párhuzamból?
A gondolati háttér azonossága feltétlenül. Azaz a magar rajz ugyanúgy felülnézeti világmodell, mint az őrségi. Ugyanazt az Édent ábrázolja mindkettő ugyanazokkal a jelekkel és ugyanazzal a képszerkezettel. Ebből következően közös eredetű a mitológia és az írás ( a jelkincs) is. Kérdés marad azonban, hogy miképpen lehetnek ezek közös eredetűek, ha ilyen nagy térbeli távolság választja el egymástól ezt a két népet?


Érdekes hasonlóságok - kopjafák, pogány kori vallási rítusok. Eredetmondák és tábortüzeknél elmesélt legendák NYOMÁN. Érdekes hasonlóságok EGYEZÉSEK VANNAK A NÉPEINK között.
A magarok és különböző vérségileg rokon törzsek házasodnak egymás között, de önállóságukat, hagyományukat megőrzik. Más népekkel nem házasodhatnak.
NEPÁLI-MAGAROK 7 nagy törzsének neve: ALEK, BUDA, GARTI, TAPA, ROKA, RANA, PUND.
A nagy törzsek mellett, kisebb törzsek is léteznek pld.: KÁM, KAN.
Három MAGAR nyelvet beszélnek:
- MAGAR-KURA,
- KAN-KURA,
- KAIKE, (istenek nyelve)
Írásuk: AKAIKA rovásjelek, (a Székely és az Indus-völgyi rovásírás régies alakja)
Földbe temetkeznek, kopjafát faragnak és állítanak az elhunytnak.
Táncuk a SZOROTI. Italuk a TANG.
A NEPÁLI-MAGAROK évezredek óta laknak itt, 1840 évig királyságuk volt, majd a különféle okok miatt meggyengült nepáli királyságokból jött létre, egységes akarattal a mostani NEPÁL. Érdemes elolvasni Dor Bahadur Bista professzor könyvét PEOPLE OF NEPÁL címmel.
Nepáli-Magarok a Himalája magas hegységében élnek 1,3-1,6 millióan. A MAGAROK uralmát és királyságát a Csetnikek és a Brámiak törték meg. A hódítók, először a sámán papokat végezték ki, hogy ezáltal a mesemondó, regélő, írástudó, áldozati-szertartást, esketést végző papok elpusztításával az akaratukat és vallásukat rájuk erőltessék. IGEN TESTVÉREK EGY UJJAB MAGYAR HOLOKAUSZT. Így a tartós indiai befolyás a kitartásukat sorvasztotta, egységüket rombolta. Falun az írástudatlanok száma sok.
Megélhetésük forrása az önellátás és a tejköpülés, amit értékesítenek. Utjaik, a hegyi-ösvények, fárasztó az utazás és a szállítás. Az aki ki tud e zárt közösségből törni, az maga a csoda. Idáig az elszigeteltségük óvta meg őket a gazdasági gyengeségük ellenére a széthullástól.
Megemlítem még, hogy a MAGAROK a nevükkel jelölik a törzsiségüket, nemzetségüket, családnevüket és utónevüket pl.:
GARTI-MAGAR
RANA-MAGAR
TAPA-MAGAR
10 ezer évnél régebbi kővésetek és írások találhatóak náluk, mely érintetlen és megfejtésre várnak. A MAGAR-törzsek elsőként jöttek a mai Nepál területére!
A MAGARÁK évezredes nép, nem tudják, hogy honnan jöttek. Feltételezések szerint:
1.) Kasmírból a kas népe lehet, a Kusok vagy Kasok, hasonló a kinézésük, identitásuk
2.) Mongólia irányából jöhettek, közép-Ázsiából és a tibeti platóról
3.) MU (Muror) vagy (Rutas MU) elsüllyedt földrészről származnak
Mindenütt találunk a Magar néphez hasonlót, akik a Tibeti magas-felföldről származtak el. Ilyenek a Burma és Thaiföldre ment Magar kinézetűek.
Minden lehetséges kapcsolatot és bizonyítékot meg kell vizsgálni, még az érdektelennek tűnőket is. Az vezet el minket a múltba. Egy területet csak akkor neveznek el egy népről, ha jelenlétük tartósan kapcsolódik hozzájuk.
MAGARÁK jellemzője:
- megbízhatóak katonai szolgálat vállalásában
- kitartóak
- szívósak
- barátságosak
A NEPÁLI-MAGAR-oknak többféle írásuk van, a nagyon régieket még a sámán papok sem ismerik, többnyire ezek kővésetek.
Földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak, középkori eszközökkel próbálnak  meghódítani minden termékeny területet a Himalája 2000-4000 m magas részein.
A falu sámánja a vezető, a tanító, az orvos és a pap egy személyben. Az egész világon csak két helyen lehet tapasztalni ilyen temetkezési formát : a székelyeknél és a magaroknál Nepál magas hegyei között.


Sekeli Sijas ANDORÁS

IMA
/Siklósi András/

Magyarok Istene! Hozzád fohászkodunk szeretett Urunk, ki a Világegyetemet létrehoztad, s benne a ködös tejutakat, az örvénylő csillagokat, a kopár bolygókat, lángoló Napunkat, ezüstös Holdunkat, dajkáló Földünket és egünket teremtetted. Hozzád kiáltunk, aki hegyeinket, mezőinket, tavainkat, folyóinkat, növényeinket, állatainkat s végül emberfajtánkat megalkottad, elrendezted és igazgatod.
    Téged kérlelünk mindenható Urunk, aki - bár láthatatlanul - jelen vagy mindenütt, a zord viharokban épp úgy, mint szívünk legcsöndesebb öbleiben. Kegyelmezz nekünk, gyarló bűnösöknek, kik gyakran nélküled tévelygünk a világ útvesztőiben, s oktalan vadként kívüled keressük az igazságot, a szabadságot és a boldogságot. Irgalmazz nekünk, kik sokszor elfelejtjük, hogy minden erkölcs, igazság és élet kútfője vagy, s minden világosság, remény és melegség belőled árad. Kívüled nincs anyag, nincs energia, nincs lélek, csak a fekete, üres semmi, csak a biztos halál, a nemlét és a pokol tátongó torka.
    Könyörgünk Urunk, Istenünk, mutasd meg arcodat, sugározd ránk tündöklő  fényedet, légy fáklyánk s iránytűnk bujdosásaink során. Emelj magadhoz bennünket, vigyázd tétova lépteinket, önts bátorságot belénk, és ments meg a Sátán karmaiból. Szeress minket, s add, hogy folyton a jóra törekedjünk, a szépre áhítozzunk, s mindig mindenek fölött szeressünk téged.
    Te tudod egyedül, mennyi sorscsapás érte népünket a letűnt évezredekben, s csupán Te látod, mennyit szenvedünk ma is. Sumér, kaldeus, szabir, párthus, szkíta, hun, avar testvéreink és elődeink mind elfogytak az időben, de minket megóvtál a pusztulástól, s nem hagytad, hogy ellenségeink elsöpörjenek.
    Bűnösök, esendők vagyunk, hiszen csak Te vagy bűntelen és tökéletes; de nem lettünk eredendően gonoszok, mint azok, akik életünkre törnek. Történelmünk alatt soha nem vergődtünk ekkora veszélyben, soha nem álltunk még ilyen kiszolgáltatottan és tanácstalanul, mint most. Mégis hisszük, hogy célod van velünk, s reméljük, hogy ez a sokat próbált nemzet nem süllyedhet el a jövőben sem.
    Bízunk benned Magyarok jóságos Istene, imádkozunk hozzád, hogy vess véget balsorsunknak, mely súlyos keresztként nyomja gyöngülő vállunkat. Nincs erő, ami veled megmérkőzhet, nincs olyan hatalom, mely legyőzhet téged. Nyújts fölénk védőpajzsot, ölelj át atyai karoddal, virágoztasd föl szerencsétlen hazánkat. Élesítsd meg eltompult elménket, acélozd meg sorvadó izmainkat, adj fegyvert kezünkbe, hogy szembeszállhassunk megrontóinkkal. Roppant üllődön kovácsold egységbe szétszóratott népünket. Támassz sorainkból legendás hősöket, Nimródhoz, Atillához, Árpádhoz, Hunyadihoz, Zrínyihez, Rákóczihoz fogható vezéreket, s válassz közülünk táltos költőket, tudós férfiakat, termékeny anyákat, szorgos munkásokat, nemzethű papokat, akik képesek minden áldozatra a magyarság ügyének s a Te szándékaidnak szolgálatában.
    Magyarok Istene, egyetlen igaz Isten! Bocsásd meg vétkeinket, hallgasd meg könyörgésünket, tekints ránk fenséges arcoddal, ültesd el lelkünkbe vigasztaló kegyelmedet. Tarts meg minket ősi honunkban, a Kárpátok koszorújában, s csírájában vedd kedvét azoknak, akik ki akarnak semmizni jogos birtokunkból, s el akarják veszejteni népünket. Óvj bennünket a nemzethaláltól, kímélj meg az öldöklő harcoktól, de a háborúknál ezerszer rosszabb öngyilkos békéktől is. Add, hogy egészségben, szabadságban, bőségben és boldogságban élhessünk, s napjaink nyugodt, becsületes építkezéssel teljenek.
    Világ Világossága, Villámló Hadúr, Mennyei Sólyom, Karcsú  Csodaszarvas, Szentséges Korona, Áldott Rovásírás, Sziklából Fakadó Forrás, Friss Erdei Illat, Édes Falusi Muzsika, Színpompás Nyári Szivárvány, Tisztaság Fehér Lilioma, Szeretet Szikrázó Gyémántja!
    Kérünk, ne engedd, hogy idegen élősködők szívják a vérünket, s gátlástalanul üldözzenek és eltapossanak tulajdon szülőföldünkön.
    Gondoskodj róla, hogy háborítatlanul növekedhessünk és erősödhessünk a magunk örömére s a Te dicsőségedre. Add Urunk, hogy az idők végezetéig megmaradhassunk féltő szeretetedben, s leborulhassunk végtelen bölcsességed és páratlan nagyságod előtt!

Ámen.

IRÁSOM ALAPJAIT:

Csáji László Koppány
HOPPÁ MIHÁLY
FEHÉR DEZSŐ
LOVAS FERENC
VARGA GÉZA

KUTATÁSAIRA ALAPOZTAM.

A NEMZET KÖSZÖNETE NEKIK AZ ŐSMENTŐ MUNKÁLYUKÉRT.

KÉPEK - VIDEÓK
http://www.origo.hu/nagyvilag/20080304-visszavonul-a-hinduk-altal-kalikent-tisztelt-11-eves-nepali-kislany.html

NEPÁLI MAGAR MODERN ZENE
Ms. Bima Kumari Dura-Magar, Mr. Ramu Nepali & Friends

http://www.youtube.com/watch?v=4ZwMCy6vSq4&feature=PlayList&p=2096ED24409FADD4&playnext=1&playnext_from=PL&index=11

Ms. Bima Kumari Dura-Magar and Mr. Raju Pariyar
NÉZZÉTEK MEG A MŰVÉSZEKET MIND A MAGAR TÖRZSBŐL VALÓK, AKÁR IT IS ÉLHETNÉNEK, NEM TUDNÁTOK MÁS MAGYARTÓL MEGKÜLÖNBÖZTETNI, ENYHE  ÁZSIAI JEGYEK.

http://www.youtube.com/watch?v=MmY94aLSXHk&feature=related

Nepal British Gurkha Army-2 Posted by Hem Grg UK
http://www.youtube.com/watch?v=9YQRbN0qynE

Himalaya British Gurkha Army Recruiting-2 Posted by Hem Grg
http://www.youtube.com/watch?v=-f5U98cuWPY&feature=related


NEPÁLI LÁNYOK TÁNCA
http://www.youtube.com/watch?v=OLAnt-Mohew&feature=PlayList&p=BC6397D5A061D011&playnext=1&playnext_from=PL&index=29

LÁTOGATÓ ANYAG NEPÁLRÓL
Trekking in Nepal, Fall 2006
http://www.youtube.com/watch?v=FCXpAJadoHk
Paragliding over western nepal
http://www.youtube.com/watch?v=gZ-V4JKvsro&feature=fvw

Paragliding Mont Blanc

http://www.youtube.com/watch?v=QZgxO6Foxlw&feature=related

A NEPÁLI MAGAROK USA OLDALA

www.magarusa.org/htmdocs/buylausaitems.html

NEPÁL LINKEK GYÜJTEMÉNYE
http://nepal.lapozz.hu/

RABSZOLGASÁG A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN

http://mek.niif.hu/04200/04290/html/bonded_labour.htm


Múzeum lesz a trónfosztott nepáli uralkodó palotájából

http://kastely.blogter.hu/280039/muzeum_lesz_a_tronfosztott_nepali_uralkodo_palotajabolElső Magyar Mount Everest-Expedíció.

http://www.rejtekhely.ro/modules.php?name=Gyopar&pa=showpage&pid=888

http://himalaja.lap.hu/


MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEPÁLIAK OLDALA

http://www.welcome2nepal.hu/magamrol3.html

Erőss Zsolt a "Viharok hegyén"

http://www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag/2007/januar/11.htm

Erőss Zsolt a Nanga Parbat (8125), a Gasherbrum II. (8035) és a Mount Everest (8848) után 2006 májusában megmászta a Dhaulagirit (8167), a világ hetedik legmagasabb hegyét. Az Erdélyből áttelepült kiváló hegymászó sok éven át pilisvörösvári polgár volt, ma már csak édesanyja lakik városunkban, egy bányatelepi kis házban. Zsolttal és édesanyjával tavaly decemberben beszélgettem a Gondola pizzériában.

Varga Csaba Béla könyve a világ legjobb, leghíresebb katonáinak, a gurkáknak a titkait fedi föl előttünk. A legendás nepáli harcosok kétszáz éves története csodás győzelmek, mesés katonai sikerek sorozata. Kik azok a gurkák egyáltalán? Mi különbözteti meg őket más népek katonáitól? Hogyan kerültek angol szolgálatba, mi dolguk volt az első és a második világháborúban? Mit kerestek azután Amerikában, Zairében és Boszniában? És hol vannak, mi a dolguk a 21. században? Nehéz elképzelni, hogy létezik olyan emberi közösség, amelynek tagjai nem ismerik a halálfélelmet. Ahogyan mások nem ismerik például a tériszonyt. Pedig a gurkák ilyenek...